Trouwdienst

Willen jullie trouwen? Wat een mooi voornemen! Misschien willen jullie getrouwd worden door de predikant van de Nicolaaskerk of willen jullie op de huwelijksdag gebruik maken van de Nicolaaskerk.
 

Gemeenteleden

Is minstens één van jullie lid van de Protestantse Gemeente Wijhe en wil je ook graag een zegen over je huwelijk vragen in de kerk, dan kun je contact opnemen met de predikant, ds. Martje Veenstra-Oving. Met haar maken jullie een afspraak over het tijdstip van de huwelijksvoltrekking. Je mag -na overleg met haar- ook een andere predikant vragen. Overleg hierover is nodig in verband met mogelijk algemeen kerkelijke afspraken.

De voorbereiding
Voor de huwelijksviering gaan jullie ter voorbereiding met de predikant in gesprek. We bespreken waarom jullie willen trouwen in de kerk en geven samen vorm aan de dienst. Het bruidspaar heeft zelf -binnen bepaalde grenzen- inbreng in de vorm van de viering.

Reserveren
Voor het reserveren van de Nicolaaskerk neem je contact op met de koster. De Nicolaaskerk kan ook functioneren als 'plaats van de burgerlijke gemeente'. In dat geval komt een ambtenaar van de burgerlijke stand naar de kerk om jullie huwelijk te sluiten. Wil je hier gebruik van maken, dan bespreek je dat eerst op het gemeentehuis. Aansluitend op de voltrekking van het burgerlijk huwelijk kan dan de kerkelijke viering plaatsvinden.

Voor het gebruik van 't Langhuus voor de receptie of tussentijdse opvang van familie en vrienden neem je contact op met dhr. B.A. Duursema. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0570) 86 54 17.
 

Niet-gemeenteleden

Zijn jullie beiden geen lid van de Protestantse Gemeente Wijhe dan kun je -op verzoek- wel gebruikmaken van de Nicolaaskerk, 't Langhuus of de predikant. De kosten daarvoor kun je vinden onder het kopje Gebouwen > Nicolaaskerk en 't Langhuus > Verhuur van de gebouwen.

 


 

terug

Agenda

Kerkdienst in de Nicolaaskerk Wijhe rondom 12-viering

zo 22 mei 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst (Hemelvaart) vanuit de Nicolaaskerk Wijhe

do 26 mei 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst in de Nicolaaskerk Wijhe

zo 29 mei 2022 om 09.30 uur

KleinSallandse Pinksterviering Op de Zoogenbrink Molenweg 3 Olst

zo 05 jun 2022 om 09.30 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 21 mei voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag  2 juni vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662