Welkom Welkom

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wijhe. De Protestantse Gemeente Wijhe is een veelzijdige en dynamische gemeente in een prachtig dorp aan de IJssel.

Wij willen ons, met de Bijbel als kompas, richten op God, onszelf, elkaar en de samenleving.

In onze gemeente kunnen mannen en vrouwen voorganger zijn en kinderen zijn welkom bij doop en avondmaal. Een gemeente waar ook jíj welkom bent!

 
Ook tijdens de coronacrisis is er elke zondag een dienst die u online kunt volgen! Ook tijdens de coronacrisis is er elke zondag een dienst die u online kunt volgen!


Het moderamen van de Protestantse Gemeente van Wijhe heeft besloten het advies (kerkdiensten met meer dan 100 bezoekers NIET door te laten gaan) van de landelijke Protestantse Kerk te volgen.

De PG Wijhe heeft voor de zondagmorgendiensten tot 1 juni  (aanvang 09.30 uur) een aangepaste uitzending gemaakt. Er wordt een kerkdienst verzorgd, die de gemeente kan volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

De kerkdienst vindt plaats zonder kerkgangers, maar wel met een bescheiden groep van mensen, die de dienst ondersteunen en vanzelfsprekend wel met een voorganger en kerkenraadsleden.

Let op: de komende weken is er dus ook geen kinderoppas en kindernevendienst.

Door te klikken op deze link kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen. 

 
Openstelling kerk tijdens coronacrisis Openstelling kerk tijdens coronacrisis
De Nicolaaskerk zal tijdens de coronacrisis een aantal keren worden opengesteld voor een ieder die er behoefte aan heeft even in stilte in de kerk te zijn of om even binnen te lopen en in stilte er een kaarsje aan te steken in deze moeilijke tijd. 

De tijdstippen waarop de kerk is geopend zijn:
  • Dinsdag van 10.00-11.00 uur
  • Vrijdag van 10.00-11.00 uur
  • Zaterdag van 15.00-16.00 uur.
U bent van harte welkom.
 
Hulpdienst inwoners van Wijhe en omstreken Hulpdienst inwoners van Wijhe en omstreken

Het is een verwarrende tijd en veel mensen kunnen wel wat hulp gebruiken.
De gezamenlijke kerken in Wijhe bieden mensen, die dat nodig hebben, hulp aan om voor hen boodschappen te doen.
We zeggen niet voor niets Wij IJverigen Helpen Elkaar.

Dus als u hulp nodig heeft en graag wilt dat er boodschappen gedaan worden kunt u bellen met tel: 522235 of mailen met .

Mensen die wel de boodschappen willen doen kunnen zich op dezelfde manier aanmelden.
 
 
Gebed Gebed
Heer, 

ontferm U,
over de mensen die ernstig ziek zijn 
en eenzaam en alleen, 
omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.

Ontferm U
over de mensen,
die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.

Ontferm U over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging, 
die misschien binnenkort moeten beslissen hoe beperkte middelen ingezet worden.

Heer, ontferm U
over onze angst
om onze dierbaren, om onszelf.

Ontferm U over onze zorgen 
over werk dat stil komt te liggen, 
over opdrachten die niet doorgaan, 
over financiële gevolgen voor ons huishouden.

Geef ons moed en rust,
dat ons leven in Uw hand is,
dat we geborgen zijn in U, 
omdat we dat altijd al waren.

Amen.


(Tom de Haan)

Voor meer gebeden kunt u onderstaande link aanklikken
Gebeden in een tijd van Corona
 
 
Crisismaatregelen PG Wijhe Crisismaatregelen PG Wijhe
Pastoraat
- Er zal alleen crisispastoraat worden gegeven, dat wil zeggen dat er geen buurtwerkers en contactpersonen meer op bezoek komen. Alleen de predikant of kerkelijk werker zijn nog telefonisch of per mail bereikbaar voor pastoraat als daarom wordt gevraagd. 
Luiden van de klokken
- De klokken van de Nicolaaskerk zullen op woensdagavond tot 1 juni van 19.00-19.15 uur worden geluid om onze verbondenheid met de wereld om ons heen tot uitdrukking te brengen en vooral als bemoediging.
't Langhuus
- ’t Langhuus is gesloten, alle activiteiten zijn stopgezet. Ook het bloedprikken op dinsdag en donderdagmorgen gaan niet meer door.
Ouderenmiddag 
- de ouderenmiddag op 1 april gaat niet door
Weijtendaal
- de dienst op vrijdag 3 april in het Weijtendaal gaat niet door.
Aangepaste kerkdiensten
- De zondagse kerkdiensten gaan gewoon door, maar kunnen niet lijfelijk worden bijgewoond. Ze zijn rechtstreeks te volgen via www.kerkdienstgemist.nl ( klik hier Kerkdienstgemist.nl ). Ook is het mogelijk deze kerkdiensten op een ander moment terug te zien. 
Tijdens de diensten zal er een heel kleine bezetting zijn met alleen kerkenraadsleden en mensen die de technische uitvoering voor hun rekening nemen.
UItvaarten
We volgen de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen die de overheid stelt.
Het is dus mogelijk dat deze afspraken gedurende een bepaalde periode aangepast zullen moeten worden. Daarna gaan we weer over naar afspraken die horen bij het gewone leven.
- Eeen uitvaart van uit onze kerkelijke gemeente kan van uit het crematorium, de aula van het Weijtendaal en ’t Langhuus.
- Voorbereiding van de uitvaart zal plaatsvinden via skype of (beeld)telefoon.
- In ’t Langhuus kan de uitvaart alleen vanuit de grote zaal plaats vinden. Alle andere ruimten zijn niet toereikend om een afstand van 1.50 m in acht te nemen.
- Een uitvaart uit de kerk is helaas niet meer mogelijk.
- De predikant en kerkelijk werker hebben contact met de nabestaanden alleen via telefoon, skype of mail.
- Mensen die behoren bij het gezin, de zogenaamde gezinsleden, is een rekbaar begrip. Mensen die horen bij het gezin zijn in principe mensen die in hetzelfde huis wonen, anders spreken we van eerstelijns verwanten (kinderen en/of ouders). Daarna komen tweedelijns verwanten, kleinkinderen broers en zusters.
- 30 personen mogen de uitvaart bijwonen. Het aantal personen is inclusief uitvaartleider, predikant/kerkelijk werker, mensen van licht en/of geluid. Er zijn geen ouderlingen bij uitvaarten.
In crematoria gelden afwijkende regels wat betreft het aantal aanwezigen bij de uitvaart. 
- De voorgangers zijn één keer beschikbaar voor een uitvaart, mocht er in de toekomst een herdenkingsdienst gewenst zijn dan zal het geldende tarief worden berekend. 
 
Stil is de straat overal (lied 1003) - aangepaste versie in de tijd van corona

Stil is de straat overal (lied 1003) - aangepaste versie in de tijd van corona
Lied 1003 Corona
 
Corona

Corona
Corona *

Dit woord is duizend maal duizend keer gezegd
Als doornenkroon op ieder hoofd gelegd
De angst, de pijn, de prikkel van de dood
Wie ziet naar mij om in deze nood

De stad raakt leeg het leven lijkt ver weg
Ik raak gewend aan wat men mij verbood
Koop voor alleen vandaag mijn daaglijks brood
Terwijl ik zacht het Onze Vader zeg

Zie ik de mens die naar mij ziet
Oog heeft voor mijn eenzaamheid
Mijn angst en stil verdriet

Tussen de doornen bloeit een kroon
Van bloesem teer en wit
Het leven bloedt en bloeit gewoon

Willem de Boer
*betekent: kroon
 
 
Onze kerk Onze kerk
 
Preek nog eens nalezen? Preek nog eens nalezen?

Wist u dat de overwegingen van ds. Veenstra op deze website na te lezen zijn?
U kunt ze vinden door hier  te klikken