Welkom Welkom

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wijhe. De Protestantse Gemeente Wijhe is een veelzijdige en dynamische gemeente in een prachtig dorp aan de IJssel.

Wij willen ons, met de Bijbel als kompas, richten op God, onszelf, elkaar en de samenleving.

In onze gemeente kunnen mannen en vrouwen voorganger zijn en kinderen zijn welkom bij doop en avondmaal. Een gemeente waar ook jíj welkom bent!

 
Online kalender Veertigdagentijd 2021: Ik ben er voor jou Online kalender Veertigdagentijd 2021: Ik ben er voor jou
 
 
Bericht van dominee Martje voor de kinderen! Bericht van dominee Martje voor de kinderen!
 
Kerkdienst online bijwonen Kerkdienst online bijwonen

Met het ingaan van de harde lockdown heeft de kerkenraad van PKN Wijhe helaas moeten besluiten geen bezoekers meer te ontvangen in de diensten in de Nicolaaskerk, dit zal zo zijn totdat de maatregelen versoepelen en er weer meer mogelijk is.
U kunt de diensten vanuit de Nicolaaskerk online volgen of terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl 

Zondag 28 februari
10.00 uur
Nicolaaskerk
ds. R. Gosker uit De Wijk


Te volgen via www.kerkdienstgemist.nl


 

De orde van dienst kunt u hier vinden

 

lees meer »
 
Vieren in de 40 dagen tijd en rondom de Pasen 2021 door dominee Martje Vieren in de 40 dagen tijd en rondom de Pasen 2021 door dominee Martje
 
Gebed in deze tijd van lockdown van scriba ds. René de Reuver Gebed in deze tijd van lockdown van scriba ds. René de Reuver

 

Gebed

Eeuwige God, 
U die woont en troont in Sion, 
hoorder van het gebed,
tot U komen wij
in stilte
niet goed wetend wat te bidden. 
We zijn uit het veld geslagen 
niet in staat om bijeen te komen 
en uit volle borst U de lof te zingen. 
We zijn stilgevallen 
en weten niet hoe lang alles nog zal duren, 
zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel aan kan 
en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld zullen raken. 
In deze nood komen wij toe U, 
in stilte
biddend om gehoor
om vertroosting 
om nabijheid 
om perspectief. 
Hoor ons:
wees ons genadig!
U, die onze stilte hoort en peilt, 
hoor ons stil zijn als loflied,
als aanbidding 
als roep om genade en ontferming. 
‘Tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende
die alle schuld vergeeft’*
Geef ons kracht om het vol te houden,
vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort, 
geloof om de moed niet te verliezen.

Van U is immers het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

Amen. 

lees meer »
 
Liturgisch bloemschikken in de 40 dagen tijd en rondom Pasen 2021 Liturgisch bloemschikken in de 40 dagen tijd en rondom Pasen 2021
 
Paasgroeten actie 2021 Paasgroeten actie 2021
 
De Nicolaaskerk, gelegen midden in hart van Wijhe De Nicolaaskerk, gelegen midden in hart van Wijhe
Met dank aan Jos Groen Fotografie
 
Collecte in coronatijd, rekeningnummer Collecte in coronatijd, rekeningnummer
Collectes zijn helaas niet mogelijk in deze crisistijd. Daarvoor vermelden wij hier het rekeningnummer waarop u uw giften kunt overmaken. 

Het rekeningnummer waarop u uw collecte bijdrage kunt storten is NL76RABO 0327140402 t.n.v. Protestantse Gemeente Wijhe.

De binnengekomen bedragen zullen eerlijk verdeeld worden over de verschillende doelen. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
 
Preek nog eens nalezen? Preek nog eens nalezen?

Wist u dat de overwegingen van ds. Veenstra op deze website na te lezen zijn?
U kunt ze vinden door hier  te klikken
 
Crisismaatregelen PG Wijhe Crisismaatregelen PG Wijhe
Pastoraat
-  Het fysieke pastoraat wordt weer tot uiterst noodzakelijk teruggebracht in de lockdownd door kerkelijk werker en voorganger. Telefonisch contact of via mail of app blijft altijd mogelijk.
't Langhuus
- ’t Langhuus is voor alle activiteiten gesloten.
UItvaarten
We volgen de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen die de overheid stelt. Uitvaarten vinden plaats vanuit de Nicolaaskerk, maar zijn aangepast aan de huidige maatregelen. Dat betekent een beperkt gezelschap en anderhalve meter afstand. In het protocol Uitvaarten vanaf 04112020 leest u hoe de voorbereiding op een uitvaart, de afscheidsdienst en de begrafenis plaatsvinden. 
Huwelijken
Vanaf 1 juli mogen er weer wat meer mensen bij een huwelijksviering aanwezig zijn, mits er aan de regel van anderhalve meter afstand kan worden voldaan. Daarom hebben wij ook voor huwelijken één en ander op papier gezet. In het protocol Huwelijken vanaf 04112020 leest u hoe er gewerkt wordt rondom de huwelijksvoltrekking.
 
U komt mij, lieve God, zo nederig nabij (LB 852) gezongen door het Vocaal Theologen Ensemble U komt mij, lieve God, zo nederig nabij (LB 852) gezongen door het Vocaal Theologen Ensemble
lees meer »
 
Clubviering 2021, Antwoorden Quiz en Film Johannes Clubviering 2021, Antwoorden Quiz en Film Johannes


Antwoorden van de Quiz? Kijk bij lees meer!
lees meer »
 
Onze kerk Onze kerk