Welkom


Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wijhe. De Protestantse Gemeente Wijhe is een veelzijdige en dynamische gemeente in een prachtig dorp aan de IJssel.

Wij willen ons, met de Bijbel als kompas, richten op God, onszelf, elkaar en de samenleving.

In onze gemeente kunnen mannen en vrouwen voorganger zijn en kinderen zijn welkom bij doop en avondmaal. Een gemeente waar ook jíj welkom bent!

Kerkdienst bijwonen

Dinsdag 21 september 19.00 uur
Nicolaas kerk Wijhe
ds. Martje Veenstra-Oving
Vredesdienst

Ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
De orde van dienst kunt u hier vinden

U bent van harte welkom om de kerkdienst bij te wonen in de Nicolaaskerk. Helaas zijn we wel gebonden aan het maximum aantal van 75 personen die de dienst kunnen bijwonen en daarom is opgave noodzakelijk.
Klikt u verder voor meer informatie

Oecumenische viering vredesweek

Voor de zesde  keer houden we onze jaarlijkse oecumenische viering in de vredesweek in de Nicolaaskerk in Wijhe. Op dinsdag 21 september van 19.00 uur tot 19.30 uur. Het thema is: ‘Wat doe jij in vredesnaam?’  De tijd van corona zet ons aan het denken en er blijkt behoefte te zijn aan verbondenheid, rust in onszelf en directe omgeving. Maar toch is er ook sprake van uitsluiting, ook in onze samenleving. Herkennen we dat? En hoe voelen we ons zelf verantwoordelijk als we dit zien gebeuren? Wat doe jij dan in vredesnaam? In de viering willen we hierover nadenken door beelden, bidden, pianospel, een Bijbellezing, stilte. Iedereen is welkom in de viering, maar vanwege Covid 19 en de daardoor genomen voorzorgsmaatregelen graag aanmelden bij de scriba van de Nicolaaskerk mevrouw Johanna Boverhuis-Albers: pgwijhe8@pgwijhe.nl of  telefoon 0570-522235. Ook is de viering online te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl en dan Wijhe ingeven en aansluitend Nicolaaskerk aanklikken.

https://www.vredesweek.nl/img/cache/media_3901_widen_300-upscale_85-Cartoon%20Len%20Munnik%202021.jpg
 

Oproep! Kinderkerstprojectkoor!


Op de zondagen 28 november en 12 december voert het koor “Heino vocaal” het project: “Festival of lessons and Carols” (kerstverhaaltjes met tussendoor liederen) uit. De uitvoeringen vinden plaats in de Nicolaaskerk in Heino en in de Nicolaaskerk in Wijhe, en zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl

Het zou het geweldig zijn als daar een kinderkoor aan mee zou werken!
Dus álle kinderen die van zingen houden: meld je aan en we maken er samen een mooi festival van!
Wanneer: repetities op 5 zaterdagmiddagen. Op 30 oktober is de eerste aftrap
Door wie: Carien Duursema met Nick Duursema op de piano
Hoe laat: van half 3 tot ongeveer half 4
Waar: in ’t Langhuus, Langstraat 29 in Wijhe.
Voor wie:  álle kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar die graag zingen en dat willen laten horen!

Geef je naam - leeftijd en (mail)adres op vóór 16 oktober a.s.
Meld je aan via mailadres: carienduursema@gmail.com of bel Carien: 0570-865417.
Als je je opgegeven hebt krijg je meer informatie.

 

De zwaaiende dominees


Als drie dominees zwaaiend
een zebrapad oversteken
rem dan even af,
onthaast en vraag je af
wijzen ze de weg
groeten ze je
heten ze je welkom
rem af en vraag je af:
wat hebben ze te zeggen?

Marinus v.d. Berg
 

Energize your life

Openingsviering van het schooljaar met de Matzerschool

Wat was het dinsdagmiddag 7 september een feest in de Nicolaaskerk!
Alle groepen van de Matzerschool, nu locatie Molenstraat (de scholen locatie Boerhaar, locatie Stationsweg en locatie Molenstraat  vormen nu samen de scholen Mijnpleinschool Wijhe) en de juffen en meester waren aanwezig voor de openingsviering. 
Uiteraard moest dit worden gevierd met een openingsviering.
 

Het lied Onze Vader verborgen

Flitsende start cantorij!

De cantorij is weer gestart met repeteren en wat zijn we dankbaar dat dat weer mag en kan!
En wat is het geweldig om weer te mogen zingen! Wat voelt het goed en vertrouwd!
We bestaan momenteel uit 31 leden maar hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Vooral mannen zijn van harte welkom!
We repeteren op donderdagavond vanaf 18.45 uur tot 20.00 uur in ’t Langhuus.
Kom gewoon eens even binnenlopen en doe spontaan mee. Wie weet ontdekt u onbekende talenten
bij u zelf!

Vacature Kerkelijk Werker

De Protestantse  Gemeente Wijhe is een veelzijdige en dynamische gemeente en zoekt naast haar fulltime predikant een Kerkelijk werker voor bijstand in het pastoraat. Voorlopig voor de duur van 2 jaar, 12 uur per week vanaf 1 januari 2022.
Meer informatie kunt u vinden door te klikken op onderstaand vinkje

Info over de geschiedenis van de gereformeerde kerk van Wijhe


In mei verscheen op de website, GereformeerdeKerken.info een historisch overzicht betreffende de v/m. Gereformeerde Kerk te Wijhe. Klikt u verder voor meer informatie
 

Preek nog eens nalezen?


Wist u dat de overwegingen van ds. Veenstra op deze website na te lezen zijn?
U kunt ze vinden door hier  te klikken

Collecte in coronatijd, rekeningnummer

Collectes zijn helaas niet mogelijk in deze crisistijd. Daarvoor vermelden wij hier het rekeningnummer waarop u uw giften kunt overmaken. 

Het rekeningnummer waarop u uw collecte bijdrage kunt storten is NL76RABO 0327140402 t.n.v. Protestantse Gemeente Wijhe.

De binnengekomen bedragen zullen eerlijk verdeeld worden over de verschillende doelen. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Crisismaatregelen PG Wijhe

Pastoraat
-  Het fysieke pastoraat wordt weer voorzichtig opgepakt door kerkelijk werker en voorganger. Telefonisch contact of via mail of app blijft natuurlijk ook altijd mogelijk.
't Langhuus
- ’t Langhuus is vooralsnog voor alle activiteiten gesloten.
UItvaarten
We volgen de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen die de overheid stelt. Uitvaarten vinden plaats vanuit de Nicolaaskerk, maar zijn aangepast aan de huidige maatregelen. Dat betekent een beperkt gezelschap (75) en anderhalve meter afstand. In het protocol Uitvaarten vanaf 29042021 leest u hoe de voorbereiding op een uitvaart, de afscheidsdienst en de begrafenis plaatsvinden. 
Huwelijken
Er mogen weer wat meer mensen bij een huwelijksviering aanwezig zijn, mits er aan de regel van anderhalve meter afstand kan worden voldaan. Daarom hebben wij ook voor huwelijken één en ander op papier gezet. In het protocol Huwelijken vanaf 29042021 leest u hoe er gewerkt wordt rondom de huwelijksvoltrekking.

Agenda

Kerkdienst vanuit de Nicolaaaskerk in Wijhe (live (na opgave) en online bij te wonen)

26 sep 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst (Rondom 4) vanuit de Nicolaaaskerk in Wijhe (live (na opgave) en online bij te wonen)

03 okt 2021 om 09.30 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 augustus voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 30 september vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235