Welkom Welkom

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wijhe. De Protestantse Gemeente Wijhe is een veelzijdige en dynamische gemeente in een prachtig dorp aan de IJssel.

Wij willen ons, met de Bijbel als kompas, richten op God, onszelf, elkaar en de samenleving.

In onze gemeente kunnen mannen en vrouwen voorganger zijn en kinderen zijn welkom bij doop en avondmaal. Een gemeente waar ook jíj welkom bent!

 
Kerkdienst bezoeken of online bijwonen Kerkdienst bezoeken of online bijwonen

We mogen weer naar de kerk!
We zijn blij om te kunnen zeggen dat het weer mogelijk is naast de online kerkdienst via www.kerkdienstgemist.nl de kerkdienst in de Nicolaaskerk bij te wonen. Jullie begrijpen dat er regels zijn waar we ons aan moeten houden om onze gezondheid en dat van anderen te beschermen. Er kunnen maximaal 75 mensen per zondag een kerkdienst bezoeken in de Nicolaaskerk, dus opgeven is noodzakelijk zodat we dit aantal niet overschrijden.  

Wat moet je doen om een kerkdienst te bezoeken:
Opgave is zoals gezegd dus vereist voor de diensten in augustus, je kunt zich opgeven bij de scriba per mail scriba@pgwijhe.nl  of telefonisch  0570-522235
Daarbij graag de volgende gegevens vermelden; je naam, telefoonnummer, het aantal personen vermelden wat de dienst wil bezoeken en vanzelfsprekend op welke data je de dienst wil bezoeken.

Mocht je onverhoopt na opgave toch verhinderd zijn geef ook dat even door, dan kan er iemand anders naar de kerk. We werken op volgorde van binnenkomst.

Hieronder een overzicht van de diensten waarom het gaat;
- 9 augustus    Ds. Martje Veenstra
- 16 augustus  Mevrouw Tine Urbach
- 23 augustus  Ds. Buiting
- 30 augustus  Ds. Dijk
 

Orde van dienst

De orde van dienst voor zondag 9 augustus kunt u  hier  vinden;


Door te klikken op deze link kerkdienst gemist kunt u de dienst online volgen of terugkijken.

lees meer »
 
Collecte in corona tijd, rekeningnummer Collecte in corona tijd, rekeningnummer
Er is gevraagd het rekeningnummer waarop u uw collecte bijdrage kunt storten op de website te plaatsen omdat het nummer tijdens de dienst te kort in beeld is om op te schrijven. 
Het rekeningnummer waarop u uw collecte bijdrage kunt storten is NL76RABO 0327140402 t.n.v. Protestantse Gemeente Wijhe. De binnengekomen bedragen zullen eerlijk verdeeld worden over de verschillende doelen. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
 
Het was een nacht door Willem de Boer Het was een nacht door Willem de Boer

Het was een nacht

Het was een nacht zo stil alleen
door alle doodsgeruchten
wij konden nergens anders heen
het werd een nacht van zuchten.

Een stem verhaalde van de strijd
de levenden en doden
teruggeworpen in de tijd
van oorlogstaal  - verboden.

Gesmoorde stemmen en verdriet
is dit het eind der tijden
geloven kunnen wij dit niet
waarom o God dit  lijden.

Maar die vol hoop zich hielden aan
het woord dat hen bevrijdde
van ver, nabij en hier vandaan
dat niets ons meer kan scheiden.

Het wordt een dag als ooit tevoor
de doornen zijn verslagen
en stemmen klinken weer in koor
van jong en oud van dagen.

Een stralenkrans, een levenskroon
de zon verdrijft de nachten
het leven bloeit, maar ongewoon
blijft het in mijn gedachten.

Het is de dag -  voorbij de strijd
een stem is weer te horen,
gekomen uit de stille tijd
zijn wij opnieuw geboren.

 
Het was een nacht gezongen door Carien en Louise Duursema, piano Johannes Dijkstra Het was een nacht gezongen door Carien en Louise Duursema, piano Johannes Dijkstra
lees meer »
 
Preek nog eens nalezen? Preek nog eens nalezen?

Wist u dat de overwegingen van ds. Veenstra op deze website na te lezen zijn?
U kunt ze vinden door hier  te klikken
 
Oecumenische viering zondag 21 juni

Oecumenische viering zondag 21 juni
Een impressie van de oecumenische viering zondag 21 juni, klik op lees meer voor meer foto's
lees meer »
 
Crisismaatregelen PG Wijhe Crisismaatregelen PG Wijhe
Pastoraat
-  Het fysieke pastoraat wordt weer voorzichtig opgepakt vanaf 1 juli door kerkelijk werker en voorganger. Telefonisch contact of via mail of app blijft altijd mogelijk.
't Langhuus
- ’t Langhuus is voor kerkelijke activiteiten weer geopend, maar wel op afspraak en volgens de richtlijnen. Het bloedprikken op dinsdag en donderdagmorgen is nog niet weer opgestart.
UItvaarten
We volgen de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen die de overheid stelt. Uitvaarten vinden plaats vanuit de Nicolaaskerk, maar zijn aangepast aan de huidige maatregelen. Dat betekent een beperkt gezelschap en anderhalve meter afstand. In het protocol Uitvaarten vanaf 1 juli 2020 leest u hoe de voorbereiding op een uitvaart, de afscheidsdienst en de begrafenis plaatsvinden. 
Huwelijken
Vanaf 1 juli mogen er weer wat meer mensen bij een huwelijksviering aanwezig zijn, mits er aan de regel van anderhalve meter afstand kan worden voldaan. Daarom hebben wij ook voor huwelijken één en ander op papier gezet. In het protocol Huwelijken vanaf 1 juli 2020 leest u hoe er gewerkt wordt rondom de huwelijksvoltrekking.
 
Elske DeWall zingt lied 1000: Wij zagen hoe het spoor van God sporen van mensen kruiste Elske DeWall zingt lied 1000: Wij zagen hoe het spoor van God sporen van mensen kruiste
lees meer »
 
Onze kerk Onze kerk