Welkom Welkom

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wijhe. De Protestantse Gemeente Wijhe is een veelzijdige en dynamische gemeente in een prachtig dorp aan de IJssel.

Wij willen ons, met de Bijbel als kompas, richten op God, onszelf, elkaar en de samenleving.

In onze gemeente kunnen mannen en vrouwen voorganger zijn en kinderen zijn welkom bij doop en avondmaal. Een gemeente waar ook jíj welkom bent!

 
Ook tijdens de coronacrisis is er elke zondag een dienst die u online kunt volgen! Ook tijdens de coronacrisis is er elke zondag een dienst die u online kunt volgen!


De PG Wijhe zal voor de zondagmorgendiensten tot 12 juli  (aanvang 09.30 uur) aangepaste diensten maken.
Er wordt een kerkdienst verzorgd, die de gemeente kan volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

De orde van dienst voor zondag 5 juli kuni kunt u hier vinden;
 liturgie voor zondag 5 juli

De kerkdienst vindt plaats zonder kerkgangers, maar wel met een bescheiden groep van mensen, die de dienst ondersteunen en vanzelfsprekend wel met een voorganger en kerkenraadsleden.

Let op: er is dus ook geen kinderoppas en kindernevendienst.

Door te klikken op deze link kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen of terugkijken. 


 
Hoera, we mogen (vanaf 12 juli) weer naar de kerk ! Hoera, we mogen (vanaf 12 juli) weer naar de kerk !

Maar er zijn regels waar we ons aan moeten houden, allemaal om onze gezondheid en dat van anderen te beschermen.Er kunnen 75 mensen per zondag een kerkdienst bezoeken in de Nicolaaskerk, dus opgeven is nodig. Dat voorkomt teleurstellingen.


Wat moet je doen om een kerkdienst te bezoeken:

Opgave is vereist 
- voor de diensten in juli (vanaf 12 juli!)
   van 6 t/m 9 juli (bij de scriba, zie hieronder)
- voor de diensten in augustus
   van 3 t/m 6 augustus (bij de scriba, zie hieronder)
Opgave doe je 
- per mail scriba@pgwijhe.nl 
- of telefonisch  0570-522235
Daarbij de volgende gegevens vermelden
-  je naam
- telefoonnummer
- het aantal personen vermelden wat de dienst wil bezoeken.


En vanzelfsprekend op welke data je de dienst wil bezoeken.

Mocht je onverhoopt toch verhinderd zijn geef ook dat even door, dan kan er iemand anders naar de kerk. We werken op volgorde van binnenkomst.

HIeronder een overzicht van de diensten waarom het gaat;
Juli
- 12 juli           Ds. Martje Veenstra
- 19 juli           Ds. Martje Veenstra
- 26 juli           Ds. Chienus Schokker
Augustus
- 9 augustus    Ds. Martje Veenstra
- 16 augustus  Mevrouw Tine Urbach
- 23 augustus  Ds. Buiting
- 30 augustus  Ds. Dijk

* 2 augustus is een gezamenlijke Klein Sallandse dienst  in Olst, deze wordt digitaal uitgezonden en opgave is niet mogelijk.
 
 
Routekaart kerkdiensten in de Nicolaaskerk vanaf 12 juli Routekaart kerkdiensten in de Nicolaaskerk vanaf 12 juli
Vanaf 12 juli worden de Corona maatregelen versoepeld en is het weer mogelijk de kerkdienst in de Nicolaaskerk te bezoeken. Daarbij moet natuurlijk wel de anderhalve meter richtlijn gevolgd worden en kunnen maximaal 75 personen de dienst in de Nicolaaskerk bezoeken. Hiervoor is een protocol opgesteld dat u hier en in het kerkblad kunt vinden.  
De PG Wjihe heeft er voor gekozen de versoepeling in te laten gaan vanaf 12 juli omdat dan de eigen predikant voorgaat.
Vooralsnog zal dit protocol gelden voor de diensten van 12, 19 en 26 juli.

Hoe werkt dit dan? Dat kunt u hier lezen
lees meer »
 
Collecte in corona tijd, rekeningnummer Collecte in corona tijd, rekeningnummer
Er is gevraagd het rekeningnummer waarop u uw collecte bijdrage kunt storten op de website te plaatsen omdat het nummer tijdens de dienst te kort in beeld is om op te schrijven. 
Het rekeningnummer waarop u uw collecte bijdrage kunt storten is NL76RABO 0327140402 t.n.v. Protestantse Gemeente Wijhe. De binnengekomen bedragen zullen eerlijk verdeeld worden over de verschillende doelen. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
 
Oecumenische viering zondag 21 juni

Oecumenische viering zondag 21 juni
Een impressie van de oecumenische viering zondag 21 juni, klik op lees meer voor meer foto's
lees meer »
 
U geeft rust (door alles heen) U geeft rust (door alles heen)
lees meer »
 
Crisismaatregelen PG Wijhe Crisismaatregelen PG Wijhe
Pastoraat
-  Het fysieke pastoraat wordt weer voorzichtig opgepakt vanaf 1 juli door kerkelijk werker en voorganger. Telefonisch contact of via mail of app blijft altijd mogelijk.
't Langhuus
- ’t Langhuus is voor kerkelijke activiteiten weer geopend, maar wel op afspraak en volgens de richtlijnen. Het bloedprikken op dinsdag en donderdagmorgen is nog niet weer opgestart.
Aangepaste kerkdiensten tot 12 juli
- De zondagse kerkdiensten gaan gewoon door, maar kunnen niet lijfelijk worden bijgewoond. Ze zijn rechtstreeks te volgen via www.kerkdienstgemist.nl ( klik hier Kerkdienstgemist.nl ). Ook is het mogelijk deze kerkdiensten op een ander moment terug te zien. 
Tijdens de diensten zal er een heel kleine bezetting zijn met alleen kerkenraadsleden en mensen die de technische uitvoering voor hun rekening nemen.
UItvaarten
We volgen de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen die de overheid stelt. Uitvaarten vinden plaats vanuit de Nicolaaskerk, maar zijn aangepast aan de huidige maatregelen. Dat betekent een beperkt gezelschap en anderhalve meter afstand. In het protocol Uitvaarten vanaf 1 juli 2020 leest u hoe de voorbereiding op een uitvaart, de afscheidsdienst en de begrafenis plaatsvinden. 
Huwelijken
Vanaf 1 juli mogen er weer wat meer mensen bij een huwelijksviering aanwezig zijn, mits er aan de regel van anderhalve meter afstand kan worden voldaan. Daarom hebben wij ook voor huwelijken één en ander op papier gezet. In het protocol Huwelijken vanaf 1 juli 2020 leest u hoe er gewerkt wordt rondom de huwelijksvoltrekking.
 
Preek nog eens nalezen? Preek nog eens nalezen?

Wist u dat de overwegingen van ds. Veenstra op deze website na te lezen zijn?
U kunt ze vinden door hier  te klikken
 
Gebed Gebed

Gij die weet wat in mensen omgaat
Aan hoop en twijfel,
Domheid, drift, plezier, onzekerheid.

Gij die ons denken peilt
En ieder woord naar waarheid schat
En wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat.

Gij toetst ons hart
En Gij zijt groter dan ons hart.
Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht.
En niemand, of hij heeft een naam bij U.

En niemand valt of hij valt in uw handen
En niemand leeft of leeft naar U toe.

Maar nooit heeft iemand U gezien.
In dit heelal
Zij Gij onhoorbaar. En diep in de aarde
Klinkt uw stem niet. En ook uit de hoogte niet.
En niemand die de dood is ingegaan
Keerde ooit terug, om ons van U te groeten.

Aan U zijn wij gehecht. Naar U genoemd.
Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet.
Wij gaan de wereld door met dichte ogen.
Maar soms herinneren wij ons een naam,
Een oud verhaal, dat ons is doorverteld,
Over een mens die vol was van uw kracht,
Jezus van Nazareth, een jodenman.

In hem zou uw genade zijn verschenen,
Uw mildheid en uw trouw.
In hem zou, voorgoed,
Aan het licht gekomen zijn
Hoe Gij bestaat: weerloos en zelveloos,
Dienaar van mensen.

- Huub Oosterhuis: Van u is de toekomst. Kome wat komt.

 
Onze kerk Onze kerk