Welkom


Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wijhe. De Protestantse Gemeente Wijhe is een veelzijdige en dynamische gemeente in een prachtig dorp aan de IJssel. Wij willen ons, met de Bijbel als kompas, richten op God, onszelf, elkaar en de samenleving.

In onze gemeente kunnen mannen en vrouwen voorganger zijn en kinderen zijn welkom bij doop en avondmaal. Een gemeente waar ook jíj welkom bent!

Kerkdienst bijwonen

Zondag 29 januari
Doopdienst
Voorganger Ds. Martje Veenstra - Oving 

10.00u in de Nicolaaskerk
De orde van dienst kunt u hier vinden.
 

Alle diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl 

Morning has broken

Lees meer 

Gebed om gerechtigheid

Door Anneke Bosman
 

God van gerechtigheid,

In de chaos
die deze wereld vaak is,
zoeken we naar recht,
naar het goede.

Een diep verlangen voedt ons
om recht te doen aan de ander,
de ander werkelijk te zien
als mens, geschapen,
mens, leven ingeblazen,
begeesterd door Uzelf.

En tegelijk weten we,
voelen we,
hoe we daarin
vaak tekortschieten.

We verlangen
het goede te doen,
maar lopen onszelf en elkaar
zo vaak in de weg.

Leer ons eerlijk te kijken
naar onszelf.
Leer ons eerlijk te kijken
naar onze kerken.

Kijken met de ogen van Jezus.
Eerlijk, confronterend
maar ook genadig.

Onrecht niet te verzwijgen
maar te benoemen.

Fouten niet te ontlopen
maar te omarmen.
Samen te leren,
te groeien in gerechtigheid.

Vele kerkklokken luiden voor actie kerkbalans

Vele kerken luiden op zaterdag 14 januari de klokken voor de actie kerkbalans. Ook de klokken van de Nicolaaskerk in Wijhe luiden die dag om 13 uur en de actie Kerkbalans vlag wordt opgehangen bij de Nicolaaskerk in de Langstraat. Zo luidt de kerk letterlijk Actie Kerkbalans in, een actie om een financiële bijdrage op te halen voor de kerk. Dankzij Actie Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke functie blijven vervullen.
Lees meer 

Foto's kerstwandeling

Onder het kopje 'fotoalbums' zijn foto's te vinden van de kerstwandeling.

In deze Sallandse kerk ziet de top2000 er heel anders uit

Afgelopen zondag 8 januari vond opnieuw de Top2000-dienst plaats.
Een verslaggever van de Stentor was aanwezig om hier een (beeld-)verslag van te maken. Zie link.

God in Salland

De fotowedstijd “God in Salland” heeft een groot aantal inspirerende plaatjes opgeleverd.
Winnaars kiezen is geen eenvoudige taak maar deze 5 plaatjes heeft de jury gekozen.
Winnaar is geworden Jaap van Ravenhorst met een prachtige foto van de IJssel.

U kunt de foto’s in het groot en met uitleg bewonderen

- vanaf 27 november in Wesepe
- vanaf 8 januari in Olst
- vanaf 12 februari in Raalte
- vanaf 19 maart in Wijhe

 

Lees meer 

Hulp gevraagd!

Hulp bij kopieerwerkzaamheden
We zoeken met ingang van januari een vrijwiller voor het kopieerwerk.
Wie is er handig met computer- en kopieerwerkzaamheden en is bereid daar een paar uur in de maand mee bezig te zijn? We horen het graag. Voor meer informatie of als u zich hiervoor wilt opgeven kunt u bellen met een van de kerkrentmeesters of de scriba.
Lees meer 

Digitaal collecterenDe Protestantse Gemeente Wijhe gaat het digitaal collecteren invoeren. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de Appostel app. Voor meer informatie klikt u verder

 
Lees meer 

Preek nog eens nalezen?Wist u dat de overwegingen van ds. Veenstra op deze website na te lezen zijn?
U kunt ze vinden door hier te klikken

Rekeningnummer collectes

De collecties zijn nog steeds digitaal, daarvoor vermelden wij hier het rekeningnummer waarop u uw giften kunt overmaken. 
Het rekeningnummer waarop u uw collecte bijdrage kunt storten is NL76RABO 0327140402 t.n.v. Protestantse Gemeente Wijhe.
Lees meer 

Agenda

In gesprek over het leven 'Ons leven is een diamant'

do 02 feb 2023 om 19.45u

Avond 2Gather

vr 10 feb 2023 om 20.00u

Tafelgesprekken (leeftijd ong. 35 tot 60 jaar)

wo 15 feb 2023 om 20.00u

Kerkgeschiedenis, door Dineke van Hoegee

wo 22 feb 2023 om 20.00u

Kerkgeschiedenis, door Dineke van Hoegee

wo 01 mrt 2023 om 20.00u

Koken door jongeren bij de Nassaukerk in Amsterdam

do 02 mrt 2023

Lezing Geloof en (Natuur)wetenschap door prof. Chris Kuse

di 07 mrt 2023

Gemeenteavond

wo 08 mrt 2023

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 januari voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl. Kerkblad kan opgehaald worden door de bezorgers op donderdag 2 februari. 

 

Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
Jeanette Koekkoek-Dragt
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662