Welkom


Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wijhe. De Protestantse Gemeente Wijhe is een veelzijdige en dynamische gemeente in een prachtig dorp aan de IJssel. Wij willen ons, met de Bijbel als kompas, richten op God, onszelf, elkaar en de samenleving.

In onze gemeente kunnen mannen en vrouwen voorganger zijn en kinderen zijn welkom bij doop en avondmaal. Een gemeente waar ook jíj welkom bent!

Kerkdienst bijwonen


Zondag 22 mei
Nicolaaskerk 09.30 uur
Dominee Martje Veenstra-Oving
De orde van dienst kunt u hier vinden
Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nlU bent
 van harte welkom in de kerk 

Digitaal collecterenDe Protestantse Gemeente Wijhe gaat het digitaal collecteren invoeren. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de Appostel app. Voor meer informatie klikt u verder

 

Psalm 90b uit 'Psalmen anders', gezongen door Elske DeWall en Frank van Essen

Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden


Informatieavonden en Proeflessen Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden
Op de dinsdagen 14 juni en 30 augustus zijn er om 19.30 uur informatieavonden over de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie.
Belangstellenden mogen ook op 24 mei meelopen met de cursus om te proeven of ze die zouden willen volgen. U bent toeschouwer bij de gewone les, er is dus geen aangepast programma voor de belangstellenden. Het aantal plaatsen op 24 mei is beperkt, daarom moet u zich daarvoor voor 22 mei opgeven via kjcoenen@gmail.com.
De informatie en de lessen worden gegeven in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen.

De cursus start weer op dinsdag 13 september 2022. Aanmeldingen bij Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Zie ook www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGIJsselland.
 

Gebed: Dankbaar

'In Hem leerde ik vrijheid kennen, in Hem leerde ik kennen wie werkelijk Heer is'

God,
van U wil ik zingen, om U wil ik springen, dansen en juichen.
U heeft ons Uw woord gegeven,
een woord dat verder gaat dan de dood,
een woord dat spreekt van leven
midden in de dood.

God,
zo dankbaar was ik nog nooit toen Uw woord tot mij kwam:
een mensenzoon, Jezus Christus.
In Hem leerde ik vrijheid kennen,
in Hem leerde ik kennen wie werkelijk Heer is,
en de angst om het leven viel van mij af.

Houd mij dicht bij Uw woord,
houd mij dicht bij Jezus Christus,
dat ik niet vergeet dat ik mag leven,
van nu aan tot in eeuwigheid.

- Trinette Verhoeven

Rekeningnummer collectes

De collecties zijn nog steeds digitaal, daarvoor vermelden wij hier het rekeningnummer waarop u uw giften kunt overmaken. 
Het rekeningnummer waarop u uw collecte bijdrage kunt storten is NL76RABO 0327140402 t.n.v. Protestantse Gemeente Wijhe.

Preek nog eens nalezen?Wist u dat de overwegingen van ds. Veenstra op deze website na te lezen zijn?
U kunt ze vinden door hier te klikken

Agenda

Kerkdienst in de Nicolaaskerk Wijhe rondom 12-viering

zo 22 mei 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst (Hemelvaart) vanuit de Nicolaaskerk Wijhe

do 26 mei 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst in de Nicolaaskerk Wijhe

zo 29 mei 2022 om 09.30 uur

KleinSallandse Pinksterviering Op de Zoogenbrink Molenweg 3 Olst

zo 05 jun 2022 om 09.30 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 21 mei voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag  2 juni vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662