Welkom


Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wijhe. De Protestantse Gemeente Wijhe is een veelzijdige en dynamische gemeente in een prachtig dorp aan de IJssel.

Wij willen ons, met de Bijbel als kompas, richten op God, onszelf, elkaar en de samenleving.

In onze gemeente kunnen mannen en vrouwen voorganger zijn en kinderen zijn welkom bij doop en avondmaal. Een gemeente waar ook jíj welkom bent!

Kerkdienst online meevieren

Zondag 23 januari 2022 
10.00 uur

Oecumenische viering
Pastor Lonneke Gunnik 
De orde van dienst kunt u hier vinden
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 

Met het opnieuw invoeren van de lockdown zijn de diensten alleen nog online te volgen.

Gebed om recht en vrede

Een gebed uit Sumba (Indonesië), om gezamenlijk te bidden in deze Week van gebed.

Heer onze God,
We bidden voor de kwetsbare vrouwen op Sumba
die met geweld en onrecht te maken hebben.
Zo lang al, dat het bijna vanzelfsprekend is geworden.
 Vrouwen die, soms nog kind, gedwongen worden te trouwen,
vrouwen die te maken hebben met huiselijk of seksueel geweld,
gevangen in lokale gewoonten waar kerkelijke gemeenten nog nauwelijks antwoord op hebben.
We danken en bidden voor de groep moedige vrouwelijke predikanten op Sumba,
die opgestaan zijn om deze mensonwaardige gewoonten te doorbreken
en die doorzetten, ook al stuiten ze op weerstand.
Bemoedig hen, Heer, geef dat ze Licht brengen op Sumba.
We bidden voor vrouwen die weinig kansen hebben,
kansen om naar school te gaan, om leidinggevende te worden,
zodat ze het land waar ze hun voedsel vandaan halen, kunnen beschermen.
We danken en bidden voor allen die samen met deze vrouwen aan de bel willen trekken,
durven laten zien dat kostbaar land niet onrechtmatig in beslag genomen kan worden 
door grote projectontwikkelaars of plantagehouders. 
Laat het Licht van Uw gerechtigheid schijnen over Sumba, Heer.
 Sterk niet alleen de vrouwen, maar raak ook de harten van mannen, Heer,
dat het evangelie van recht en vrede steeds meer begrepen wordt,
zodat vrouwen en mannen samen werken aan menswaardigheid voor iedereen.
Amen
 
Dit gebed is geschreven door ds. Aprisa Taranau van Peruati Sumba, partnerorganisatie van Kerk in Actie. Peruati is een (landelijk) netwerk van vrouwelijke theologen in Indonesië. 

Digitaal collecteren

Collectes zijn helaas niet mogelijk in deze tijd. Daarvoor vermelden wij hier het rekeningnummer waarop u uw giften kunt overmaken. 

Het rekeningnummer waarop u uw collecte bijdrage kunt storten is NL76RABO 0327140402 t.n.v. Protestantse Gemeente Wijhe.

De binnengekomen bedragen zullen eerlijk verdeeld worden over de verschillende doelen. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Vacature Kerkelijk Werker

De Protestantse  Gemeente Wijhe is een veelzijdige en dynamische gemeente en zoekt naast haar fulltime predikant een Kerkelijk werker voor bijstand in het pastoraat. Voorlopig voor de duur van 2 jaar, 12 uur per week vanaf 1 maart 2022.
Meer informatie kunt u vinden door te klikken op onderstaand vinkje

Info over de geschiedenis van de gereformeerde kerk van Wijhe


In mei verscheen op de website, GereformeerdeKerken.info een historisch overzicht betreffende de v/m. Gereformeerde Kerk te Wijhe. Klikt u verder voor meer informatie
 

Preek nog eens nalezen?


Wist u dat de overwegingen van ds. Veenstra op deze website na te lezen zijn?
U kunt ze vinden door hier  te klikken

Crisismaatregelen PG Wijhe

Pastoraat
-  Het fysieke pastoraat is tijdens de lockdown uitsluitende telefonisch of via mail of app.
't Langhuus
- ’t Langhuus is gesloten. 
UItvaarten
We volgen de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen die de overheid stelt. Uitvaarten vinden plaats vanuit de Nicolaaskerk, maar zijn aangepast aan de huidige maatregelen. Dat betekent een beperkt gezelschap (75). In het protocol Uitvaarten vanaf 27092021 leest u hoe de voorbereiding op een uitvaart, de afscheidsdienst en de begrafenis plaatsvinden. 
Huwelijken
Er mogen vanaf 27-09 75 mensen bij een huwelijksviering aanwezig zijn (inclusief personeel). Daarom hebben wij ook voor huwelijken één en ander op papier gezet. In het protocol Huwelijken vanaf 27092021 leest u hoe er gewerkt wordt rondom de huwelijksvoltrekking.

Lied 210, gezongen door Henk Kraaijeveld

Agenda

Oecumenische viering vanuit de Nicolaaskerk Wijhe (online te volgen)

zo 23 jan 2022

Kerkdienst vanuit de Nicolaaskerk Wijhe (online te volgen)

zo 30 jan 2022

Klein Sallandse zondag

zo 06 feb 2022 om 10.00 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 23 januari voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 3 februari vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235