Welkom Welkom

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wijhe. De Protestantse Gemeente Wijhe is een veelzijdige en dynamische gemeente in een prachtig dorp aan de IJssel.

Wij willen ons, met de Bijbel als kompas, richten op God, onszelf, elkaar en de samenleving.

In onze gemeente kunnen mannen en vrouwen voorganger zijn en kinderen zijn welkom bij doop en avondmaal. Een gemeente waar ook jíj welkom bent!

 
Ook tijdens de coronacrisis is er elke zondag een dienst die u online kunt volgen! Ook tijdens de coronacrisis is er elke zondag een dienst die u online kunt volgen!


De PG Wijhe zal voor de zondagmorgendiensten tot 1 juni  (aanvang 09.30 uur) aangepaste diensten maken.
Er wordt een kerkdienst verzorgd, die de gemeente kan volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

De orde van dienst voor zondag 31 mei kunt u hier vinden;
 liturgie voor zondag 31 mei (1e pinksterdag)


De kerkdienst vindt plaats zonder kerkgangers, maar wel met een bescheiden groep van mensen, die de dienst ondersteunen en vanzelfsprekend wel met een voorganger en kerkenraadsleden.

Let op: er is dus ook geen kinderoppas en kindernevendienst.

Door te klikken op deze link kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen of terugkijken. 

 
Collecte in corona tijd, rekeningnummer Collecte in corona tijd, rekeningnummer
Er is gevraagd het rekeningnummer waarop u uw collecte bijdrage kunt storten op de website te plaatsen omdat het nummer tijdens de dienst te kort in beeld is om op te schrijven. 
Het rekeningnummer waarop u uw collecte bijdrage kunt storten is NL76RABO 0327140402 t.n.v. Protestantse Gemeente Wijhe. De binnengekomen bedragen zullen eerlijk verdeeld worden over de verschillende doelen. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
 
Houd moed heb lief

Houd moed heb lief
Deze vlag wappert vanaf Witte Donderdag bij de Klein Sallandse kerken.
Het idee komt uit Heerenveen en de woorden van uit 1 Kor.13: 7 liggen als basis onder de tekst
’Door de liefde verdraag je wat er met je gebeurt en blijf je geloven, vertrouwen en volhouden'

Het zou mooi zijn als u deze flyer thuis op het raam hangt om zo elkaar te bemoedigen.  
 
 
U geeft rust U geeft rust
lees meer ยป
 
Preek nog eens nalezen? Preek nog eens nalezen?

Wist u dat de overwegingen van ds. Veenstra op deze website na te lezen zijn?
U kunt ze vinden door hier  te klikken
 
Openstelling kerk tijdens coronacrisis Openstelling kerk tijdens coronacrisis
De Nicolaaskerk zal tijdens de coronacrisis een aantal keren worden opengesteld voor een ieder die er behoefte aan heeft even in stilte in de kerk te zijn of om even binnen te lopen en in stilte er een kaarsje aan te steken in deze moeilijke tijd. 

De tijdstippen waarop de kerk is geopend zijn:
  • Zaterdag van 15.00-16.00 uur.
  • Zondag van 15.00 - 16.00 uur

    U bent van harte welkom.
 
Hulpdienst inwoners van Wijhe en omstreken Hulpdienst inwoners van Wijhe en omstreken

Het is een verwarrende tijd en veel mensen kunnen wel wat hulp gebruiken.
De gezamenlijke kerken in Wijhe bieden mensen, die dat nodig hebben, hulp aan om voor hen boodschappen te doen.
We zeggen niet voor niets Wij IJverigen Helpen Elkaar.

Dus als u hulp nodig heeft en graag wilt dat er boodschappen gedaan worden kunt u bellen met tel: 522235 of mailen met scriba@pgwijhe.nl.

Mensen die wel de boodschappen willen doen kunnen zich op dezelfde manier aanmelden.
 
 
Crisismaatregelen PG Wijhe Crisismaatregelen PG Wijhe
Pastoraat
- Er zal zeker tot 1 juni  alleen crisispastoraat worden gegeven, dat wil zeggen dat er geen buurtwerkers,  contactpersonen, ouderlingen, kerkelijk werker of predikant meer op bezoek komen.  De predikant of kerkelijk werker zijn telefonisch of per mail bereikbaar voor pastoraat als daarom wordt gevraagd. 
't Langhuus
- ’t Langhuus is gesloten, alle activiteiten zijn stopgezet. Ook het bloedprikken op dinsdag en donderdagmorgen gaan niet meer door.
Aangepaste kerkdiensten
- De zondagse kerkdiensten gaan gewoon door, maar kunnen niet lijfelijk worden bijgewoond. Ze zijn rechtstreeks te volgen via www.kerkdienstgemist.nl ( klik hier Kerkdienstgemist.nl ). Ook is het mogelijk deze kerkdiensten op een ander moment terug te zien. 
Tijdens de diensten zal er een heel kleine bezetting zijn met alleen kerkenraadsleden en mensen die de technische uitvoering voor hun rekening nemen.
UItvaarten
We volgen de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen die de overheid stelt. Uitvaarten vinden plaats vanuit de Nicolaaskerk, maar zijn aangepast aan de huidige maatregelen. Dat betekent een beperkt gezelschap en anderhalve meter afstand. In het protocol Uitvaarten leest u hoe de voorbereiding op een uitvaart, de afscheidsdienst en de begrafenis plaatsvinden. 
Huwelijken
Vanaf 1 juli mogen er weer wat meer mensen bij een huwelijksviering aanwezig zijn, mits er aan de regel van anderhalve meter afstand kan worden voldaan. Daarom hebben wij ook voor huwelijken één en ander op papier gezet. In het protocol Huwelijken leest u hoe er gewerkt wordt rondom de huwelijksvoltrekking.
 
Gebed Gebed

Heer, U die de Goede bent, vragen wij:
giet ons vol heilige Geest;
zijn wijsheid immers schiep ons,
zijn toezicht richt ons.

Heer, onze Heer Jezus Christus heeft vuur op aarde gebracht,
en Hij wilde een stevige brand;
wij vragen U:
zet ons in vuur en vlam.

Heer, laat uw heilige dingen ons goddelijk vurig maken;
dan zijn we dubbel blij:
dat wij ze mogen doen
en dat ze ons iets doen.

- Sytze de Vries

 


Voor meer gebeden kunt u onderstaande link aanklikken
Gebeden in een tijd van Corona
 
 
Onze kerk Onze kerk