Taakgroep Activiteiten

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.
Lees meer 

Taakgroep Kerk en Jeugd

Al het jeugd- en jongerenwerk van de Protestantse Gemeente Wijhe wordt afgestemd in de taakgroep Kerk en Jeugd.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer 

Taakgroep Vieringen

Sinds het najaar van 2004 is de taakgroep Liturgie en Eredienst actief. Ze stimuleert gemeenteleden om actief aan diensten mee te werken.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer 

Taakgroep Oecumene

Deze taakgroep bestaat uit leden van de rooms-katholieke kerk en leden van de Protestantse Gemeente Wijhe. Samen willen we de gemeente en de parochie laten zien en beleven wat oecumene kan betekenen.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer 

Taakgroep Kerk en Ouderen

Alle activiteiten ten dienste van de ouderen in onze gemeente zijn ondergebracht in de taakgroep Kerk en Ouderen.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer 

Werkgroep ZWO

ZWO betekent Zending Wereld diaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De Taakgroep ZWO is nderdeel van de Diaconie. 

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer 

Taakgroep Communicatie en Publiciteit

Alles wat de communicatie tussen de Protestantse Gemeente Wijhe en haar leden aangaat en de presentatie daarvan naar buiten, valt onder deze taakgroep.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer