Taakgroep Kerk en Jeugd Taakgroep Kerk en Jeugd

Al het jeugd- en jongerenwerk van de Protestantse Gemeente Wijhe wordt afgestemd in de taakgroep Kerk en Jeugd.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

lees meer »
 
Let's go to school! Let's go to school!

Let's go to school! is de naam van deze werkgroep.
Naar aanleiding van een vraag uit Laubere (Letland) aan Let's Go! en de diaconie van de Protestantse Gemeente Wijhe is deze groep ontstaan.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

lees meer »
 
Taakgroep Liturgie en Eredienst Taakgroep Liturgie en Eredienst

Sinds het najaar van 2004 is de taakgroep Liturgie en Eredienst actief. Ze stimuleert gemeenteleden om actief aan diensten mee te werken.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

lees meer »
 
Taakgroep Oecumene Taakgroep Oecumene

Deze taakgroep bestaat uit leden van de rooms-katholieke kerk en leden van de Protestantse Gemeente Wijhe. Samen willen we de gemeente en de parochie laten zien en beleven wat oecumene kan betekenen.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

lees meer »
 
Taakgroep Kerk en Ouderen Taakgroep Kerk en Ouderen

Alle activiteiten ten dienste van de ouderen in onze gemeente zijn ondergebracht in de taakgroep Kerk en Ouderen.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

lees meer »
 
Taakgroep ZWO Taakgroep ZWO

De taak van de commissie is bewustmaking van de gemeente van haar opdracht op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

lees meer »
 
Taakgroep Communicatie en Publiciteit Taakgroep Communicatie en Publiciteit

Alles wat de communicatie tussen de Protestantse Gemeente Wijhe en haar leden aangaat en de presentatie daarvan naar buiten, valt onder deze taakgroep.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

lees meer »