Taakgroep Kerk en Jeugd

Al het jeugd- en jongerenwerk van de Protestantse Gemeente Wijhe wordt afgestemd in de taakgroep Kerk en Jeugd.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Let's go to school!

Beste donateurs van Let's go to school,
Zoals jullie misschien al hebben gehoord is er het een en ander aan het veranderen in het bestuur van Let’s Go. Dit houdt in dat wij het met minder stuurgroep leden moeten doen. Hierdoor zijn we toch aan het kijken wat er mogelijk is om alles te laten draaien. Hierdoor hebben we helaas moeten besluiten om te stoppen met Let’s Go To School. Dit houdt in dat wij niet meer incasseren bij de donateurs, maar alles nog wel blijven schenken aan Letland zodat ze er daar nog optimaal gebruik van kunnen maken. Dit zorgt er voor dat wij nog ongeveer 2 en half jaar kunnen schenken.
Wij willen jullie ontzettend hard bedanken voor de inzet van afgelopen jaren en voor jullie donaties.
Berichten over de veranderingen van Let's Go volgen later, houd onze site en Facebook in de gaten!
 
Met vriendelijke groet,
Let’s Go!
 

Taakgroep Liturgie en Eredienst

Sinds het najaar van 2004 is de taakgroep Liturgie en Eredienst actief. Ze stimuleert gemeenteleden om actief aan diensten mee te werken.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Taakgroep Oecumene

Deze taakgroep bestaat uit leden van de rooms-katholieke kerk en leden van de Protestantse Gemeente Wijhe. Samen willen we de gemeente en de parochie laten zien en beleven wat oecumene kan betekenen.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Taakgroep Kerk en Ouderen

Alle activiteiten ten dienste van de ouderen in onze gemeente zijn ondergebracht in de taakgroep Kerk en Ouderen.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Taakgroep ZWO

De taak van de commissie is bewustmaking van de gemeente van haar opdracht op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Taakgroep Communicatie en Publiciteit

Alles wat de communicatie tussen de Protestantse Gemeente Wijhe en haar leden aangaat en de presentatie daarvan naar buiten, valt onder deze taakgroep.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Agenda

Startzondag vanuit de Nicolaaaskerk in Wijhe (live (na opgave) en online bij te wonen)

19 sep 2021 om 09.30 uur

Oecumenische Vredesvesper

21 sep 2021 om 19.00 uur

Kerkdienst vanuit de Nicolaaaskerk in Wijhe (live (na opgave) en online bij te wonen)

26 sep 2021 om 09.30 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 augustus voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 2 september vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235