DoopdienstNatuurlijk wordt er in de Nicolaaskerk ook gedoopt! Gemiddeld is er eens in de drie maanden een doopdienst op zondagmorgen. In het kerkblad Onderweg vind je de data.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer'.

Trouwdienst

Meer weten over een huwelijksvoltrekking nu de coronamaatregelen van kracht zijn? In het protocol Huwelijken leest u hoe er gewerkt wordt rondom de huwelijksvoltrekking.

Prachtig wanneer mensen hun liefde willen bezegelen met een huwelijk. Door een huwelijk maak je zichtbaar wat er in je hart leeft en op deze dag wordt even heel zichtbaar dat jullie samen door het leven willen gaan. 

Je kiest een mooi pak of een mooie jurk uit en geeft samen vorm aan een bijzondere huwelijksdag. Een dag die bij jullie past. Je kunt op deze dag ook in de kerk trouwen en elkaar daar het ja-woord geven.

Meer weten? Klik op 'lees meer'.

Rouwdienst

Een uitvaart regelen nu de maatregelen rondom corona van kracht zijn? In het protocol Uitvaarten leest u hoe de voorbereiding op een uitvaart, de afscheidsdienst en de begrafenis plaatsvinden. 

Ook het overlijden van onze geliefden hoort bij het leven.
Wanneer iemand is overleden, kan gekozen worden voor een uitvaartdienst vanuit de Nicolaaskerk of 't Langhuus. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de diensten van de predikant, de pastor of van een, door de nabestaanden gekozen, andere voorganger.

De bijeenkomst na afloop van de begrafenis (bijvoorbeeld een broodmaaltijd) kan plaatsvinden in 't Langhuus.

Voor meer informatie klik op 'lees meer'.

Kindernevendienst

Elke zondag, tijdens de morgendiensten, is er een kindernevendienst voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar (groep 1 tot en met 8 van de basisschool). Een gedeelte van de dienst gaan de kinderen naar ’t Langhuus, waar het Bijbelverhaal in hun 'eigen' taal verteld en/of verwerkt wordt.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer'.

Kerk Op Schoot Viering

Twee keer per jaar is er een Kerk op Schootviering. Deze viering is bedoeld voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar en hun ouders. 

Op een laagdrempelige manier wordt hen een verhaal uit de Bijbel vertelt. Kinderen maken zo kennis met de kerk en haar gebruiken.

Belijdenis

Ben je blij dat je ouders je hebben laten dopen? Wil je daar 'ja' tegen zeggen? Of misschien ben je niet gedoopt en wil je toch graag bij de gemeente van Christus horen?

Voor meer informatie klikt u op lees meer.

Avondmaal

Het sacrament van de Doop en het Avondmaal staat in principe open voor alle leeftijden.

Als uitnodiging aan het begin van de viering van de Tafel wordt gezegd dat ieder welkom is die op de Heer vertrouwt. Ieder die zich in de uitnodiging herkent, is van harte welkom om deel te nemen. Ouders dragen verantwoordelijkheid voor hun kind(eren) en als zij dat willen zijn ook hun kinderen van harte welkom aan het Avondmaal. In de viering krijg je aanwijzingen van de ambtsdragers over de manier waarop we het Avondmaal vieren. Voor ouders en kinderen vanaf 6 jaar wordt er één keer per jaar de mogelijkheid van een Avondmaalscatechese aangeboden. In deze catechese bereiden we ons voor op de komende Avondmaalsviering waarin de kinderen dan een grote inbreng hebben.

Oecumenische diensten

Twee keer per jaar is er een oecumenische dienst, in de week van de eenheid en tijdens de Diekdaegen is er een gezamenlijke viering in de tent.

Taizévieringen

Een aantal keren per jaar is er een viering in de sfeer van Taizé.
De locatie van deze diensten wisselt, een aantal diensten vinden plaats in de Nicolaaskerk en een aantal diensten vinden plaats in de Rooms-Katholieke kerk van Wijhe. 

De diensten zijn opgenomen in het kerkdienstenoverzicht.