Taakgroep Oecumene

De taakgroep Oecumene vormt een onderdeel van het Pastorale Raad. Als gemeente hebben we oog voor de samenwerking met andere christelijke geloofsgenoten. Bevorderen van de eenheid, onderling begrip en samenwerken met voornamelijk de plaatselijke rooms-katholieke parochie wordt nagestreefd.

Momenteel vinden jaarlijks in samenwerking met de rooms-katholieke parochie enkele gezamenlijke vieringen plaats: de zondag in de Week van Gebed voor de eenheid, de 4 mei-viering en de tentdienst.

Waar mogelijk kan de samenwerking worden uitgebreid. Te denken valt aan activiteiten van taakgroep Vorming en Toerusting, zoals Taizévieringen, vieringen in de vredesweeknen  gezamenlijke maaltijden.

Contactpersoon namens PG Wijhe: mevr. R. van de Streek, e-mail: gerritrita@home.nl

terug

Agenda

Taizé viering

21 okt 2021 om 19.00 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

24 okt 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

31 okt 2021 om 10.00 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 augustus voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 30 september vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235