Taakgroep Vieringen

De taakgroep heeft een gedelegeerde bevoegdheid van de Pastorale Raad. Ze bestaat uit de ouderling taakgroep Vieringen, de predikant en een aantal gemeenteleden. De taakgroep coördineert, stimuleert en faciliteert zaken rond de kerkdiensten. Ze evalueert de diensten, adviseert en ondersteunt de Pastorale Raad bij beraadslagingen over de invulling van kerkdiensten.

De kerkdienst is een oefenplaats van geloof. Drie elementen komen daarin naar voren: de verbondenheid met God, met elkaar en de wereld. Daarin is ruimte voor het verschillend omgaan met de Bijbel en de relatie met God.

Om het doel 'een aantrekkelijke kerkdienst voor alle leeftijden' te realiseren:

  • kan in een kerkdienst de nadruk vallen op een specifieke groep zoals kinderen, jongeren, geïnteresseerden in dialect, afscheid groep 8;
  • kan gebruikgemaakt worden van moderne media, muziek en liederen, waarbij de komende jaren de invoering van het nieuwe liedboek voorrang heeft;
  • kan een beroep worden gedaan op de cantorij, kinderkoor, ImPress of spontane individuele muzikale activiteiten;
  • kan als kerk in het dorp gebruikgemaakt worden van plaatselijke koren, de harmonie, een muziekensemble, met dien verstande dat allen onderdeel zijn van de dienst;
  • kan voor de ondersteuning van de diensten een beroep worden gedaan op de kindernevendienst;
  • behoort de techniek optimaal te zijn, met voldoende capabele mensen om daar aanvulling aan te geven. Kennis en kunde kan d.m.v. opleiding worden verbeterd. Laatste verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de taakgroep Communicatie en Publiciteit.


Contactpersoon: mevr. E. Maat-Meester, tel. (0570) 52 52 60

terug