Taakgroep Vieringen

Dit is een taakgroep vanuit de Pastorale Raad en bestaat uit  de ouderling taakgroep Activiteiten en Vieren, de predikant, de hoofdorganist en een aantal gemeenteleden die zitting hebben in commissies die ten dienste staan van de erediensten.
De taakgroep coördineert, stimuleert en faciliteert zaken rond de kerkdiensten. Ze evalueert de diensten, adviseert en ondersteunt de Pastorale Raad en kerkenraad bij beraadslagingen over de invulling van kerkdiensten.
De kerkdienst is een oefenplaats van geloof. Drie elementen komen daarin naar voren: de verbondenheid met God, met elkaar en de wereld. Daarin is ruimte voor het verschillend omgaan met de Bijbel en de relatie met God.
Om het doel ‘laagdrempelige en aantrekkelijke kerkdiensten voor alle leeftijden’ te realiseren:

  • kan in een kerkdienst de nadruk vallen op een specifieke groep zoals kinderen, jongeren, geïnteresseerden in dialect, afscheid groep 8;
  • kan gebruik gemaakt worden van moderne media, muziek en liederen;
  • kan een beroep worden gedaan op de cantorij, ImPress of spontane individuele muzikale activiteiten;
  • kan als kerk in het dorp gebruik gemaakt worden van plaatselijke koren, de harmonie, een muziekensemble, met dien verstande dat allen onderdeel zijn van de dienst;
  • kan voor de ondersteuning van de diensten een beroep worden gedaan op de kindernevendienst en de werkgroep liturgisch bloemschikken;


Contactpersoon: mevr. J. Reijntjes-Kloosterboer

terug