Taakgroep Kerk en Ouderen

De taakgroep Kerk en Ouderen organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente. De taakgroep valt zowel onder de Pastorale Raad als onder de diaconie.
Ze bieden activiteiten aan in de volgende vormen.

  • Twee keer per jaar wordt een ontmoeting georganiseerd, om de onderlinge band te versterken.
  • Er wordt jaarlijks een aantal bijeenkomsten georganiseerd in 't Langhuus om het geloofsgesprek opgang te brengen.
  • In de aanloop naar Kerst ontvangen mensen van 80 jaar en ouder een kerstgroet; mensen uit onze gemeente die langdurig zorg nodig hebben en buiten onze gemeente worden verzorgd, worden bezocht en krijgen een kerstattentie.
  • Als groet van de gemeente wordt in de lijdensweek een kaart gestuurd naar mensen die langdurig ziek zijn en elders wonen.
  • Vanaf 80 jaar worden mensen die dit op prijs stellen, rondom hun verjaardag, bezocht door een buurtwerker met een kleine attentie.
  • Eens per maand (meestal de eerste vrijdag van de maand) vindt er een korte dienst plaats in het Weijtendaal, waar ook mensen van buiten het verzorgingshuis welkom zijn.

Contactpersonen zijn:

 Diaken Sannie van Ravenshorst-van Munster  (0570) 521903
 Ouderling Alie Grootenhuis  (0570) 523376
 Kerkelijk Werker Lenie van  Geenen-Oudelaar  (0548) 518578
terug

Agenda

Taizé viering

21 okt 2021 om 19.00 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

24 okt 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

31 okt 2021 om 10.00 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 augustus voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 30 september vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235