Taakgroep Kerk en Jeugd

Al het jeugd- en jongerenwerk van de Protestantse Gemeente Wijhe wordt afgestemd in de taakgroep Kerk en Jeugd. Deze taakgroep bestaat uit een ouderling, een diaken, een kerkrentmeester, de jongerenwerker en de predikant. In deze taakgroep vindt het overleg en de afstemming plaats van alle groepen die werken met en voor jongeren, te weten: de clubs, de kindernevendienst, de jeugdvertrouwenscommissie en het jeugddiaconaat.

Contactpersonen:
ouderling jeugdzaken: dhr. T. van der Kolk, tel. 06 33 21 42 10.
diaken jeugdzaken: mevr. F. Brevoord-Boeijenga, tel. (0570) 64 15 48.

terug