Taakgroep Communicatie en Publiciteit

Alle communicatie binnen de Protestantse Gemeente Wijhe en de presentatie daarvan naar buiten, valt onder deze taakgroep: kerkblad Onderweg, gemeentegids, cursusaanbod, pr-materiaal, website www.pknwijhe.nl, beamteam, Powerpoint Presentatie Team, openstelling kerk.

Contactpersonen:
J.H. Schuurman-Posthoorn, tel. (0570) 52 28 74, e-mail: schuurmanjoke@hotmail.com

Waarnemer:
J. van Straten, tel. (0570) 52 15 95, e-mail: jan.vanstraten2@gmail.com

terug

Agenda

KleinSallandse dienst vanuit wijhe (live (na opgave) en online bij te wonen)

01 aug 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst vanuit de Nicolaaaskerk in Wijhe (live (na opgave) en online bij te wonen)

08 aug 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst vanuit de Nicolaaaskerk in Wijhe (live (na opgave) en online bij te wonen)

15 aug 2021 om 09.30 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 augustus voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 2 september vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
scriba@pgwijhe.nl
0570-522235