Gebed om recht en vrede

Een gebed uit Sumba (Indonesië), om gezamenlijk te bidden in deze Week van gebed.

Heer onze God,
We bidden voor de kwetsbare vrouwen op Sumba
die met geweld en onrecht te maken hebben.
Zo lang al, dat het bijna vanzelfsprekend is geworden.
 Vrouwen die, soms nog kind, gedwongen worden te trouwen,
vrouwen die te maken hebben met huiselijk of seksueel geweld,
gevangen in lokale gewoonten waar kerkelijke gemeenten nog nauwelijks antwoord op hebben.
We danken en bidden voor de groep moedige vrouwelijke predikanten op Sumba,
die opgestaan zijn om deze mensonwaardige gewoonten te doorbreken
en die doorzetten, ook al stuiten ze op weerstand.
Bemoedig hen, Heer, geef dat ze Licht brengen op Sumba.
We bidden voor vrouwen die weinig kansen hebben,
kansen om naar school te gaan, om leidinggevende te worden,
zodat ze het land waar ze hun voedsel vandaan halen, kunnen beschermen.
We danken en bidden voor allen die samen met deze vrouwen aan de bel willen trekken,
durven laten zien dat kostbaar land niet onrechtmatig in beslag genomen kan worden 
door grote projectontwikkelaars of plantagehouders. 
Laat het Licht van Uw gerechtigheid schijnen over Sumba, Heer.
 Sterk niet alleen de vrouwen, maar raak ook de harten van mannen, Heer,
dat het evangelie van recht en vrede steeds meer begrepen wordt,
zodat vrouwen en mannen samen werken aan menswaardigheid voor iedereen.
Amen
 
Dit gebed is geschreven door ds. Aprisa Taranau van Peruati Sumba, partnerorganisatie van Kerk in Actie. Peruati is een (landelijk) netwerk van vrouwelijke theologen in Indonesië. 

terug

Agenda

Oecumenische viering vanuit de Nicolaaskerk Wijhe (online te volgen)

zo 23 jan 2022

Kerkdienst vanuit de Nicolaaskerk Wijhe (online te volgen)

zo 30 jan 2022

Klein Sallandse zondag

zo 06 feb 2022 om 10.00 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 23 januari voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 3 februari vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235