Gebed: Mozaïek

Gebed door ds. René de Reuver

Genadige God, 

Wat een zegen dat U Uw Geest niet voor Uzelf gehouden hebt
maar deelt en uitzendt tot in de uithoeken van deze aarde.

Als moeder van de schepping, broedend op het donkere water.
Als duif die vanuit een benauwde ark het leven weer vindt
en vanuit de hoge hemel neerdaalt op die ene dopeling in de Jordaan. 
Als bezielende geestkracht die mensen in vuur en vlam zet. 
Als hartstocht die mij het zuchten leert van Uw schepping,
van de natuur en van dieren die lijden onder menselijk geweld 
en van mensen die lijden onder onrecht en uitzichtloosheid,
Als bruidegom die zijn bruid leert bidden: kom!

Kom, Heilige Geest, ontsteek het vuur van Uw liefde
zodat ik, samen met broeders en zusters dichtbij en ver weg,
een klein steentje mag zijn in het wereldwijde mozaïek 
dat de liefde van Christus toont.

‘Laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren
om al Uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet.’

Amen

terug

Agenda

Kerkdienst in de Nicolaaskerk Wijhe

zo 03 jul 2022 om 09.30 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 19 juni voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 30 juni vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
Jeanette Koekkoek-Dragt
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662