Gebed: De ware weg

Liefdevolle Alvader,

In de veelvoud van de dingen raakt ons pad bedolven
onder wat nog moet en had moeten worden gedaan.
Verstrikt in ons heen en weer van wegen en wikken,
verloren onder het vol overtuiging doorstappen,
zonder nog te zien waar de ware weg loopt.

Uw weg gaan is ons verlangen,
op uw spoor komen is onze hoop.
Kom tot ons wanneer wij zoeken in onszelf,
beroer ons innerlijk kompas
met de aantrekkingskracht van uw Geest.

Wij danken U voor de markeringen op ons pad,
dat wij die herkennen mogen,
elkaar vol vreugde erop wijzen,
om zo samen de weg te gaan
die oplicht in Christus.

Amen

terug

Agenda

Gesprekskring

di 03 okt 2023 om 14.30u

Ontmoetingsgroep mantelzorgers

ma 09 okt 2023

Lezing over het bijbelboek Hooglied

wo 18 okt 2023 om 19.30u

Tafelgesprekken

wo 25 okt 2023 om 20.00u

Ontmoetingsgroep mantelzorgers

ma 30 okt 2023

Gemeenteavond

do 02 nov 2023

Klein Salland wandeling

vr 10 nov 2023

Kinderdienst Klein SAlland

zo 12 nov 2023

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 september voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl. Kerkblad kan opgehaald worden door de bezorgers op donderdag 2 oktober vanaf 16.00 uur.

Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
Jeanette Koekkoek-Dragt
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662