Schenkingsovereenkomst

Graag attenderen wij u erop dat uw giften aan de kerkelijke gemeente Wijhe volledig aftrekbaar kunnen worden. Dit kan door de giften in een schenkingsovereenkomst vast te leggen, zodat de gift een periodieke gift wordt. 

In de schenkingsovereenkomst legt u een bedrag per jaar vast dat u minimaal de komende 5 jaar wilt schenken aan onze kerkelijke gemeente. Het toegezegde bedrag mag u dan volledig aftrekken bij de belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. We hopen dat u dit voordeel ten goede laat komen aan de kerk. U kunt meer geven zonder dat het meer kost.

Het bedrag zal met name uw kerkelijke bijdrage zijn maar u kunt b.v. ook uw giften via de Appostel app hierin meenemen. Deze giften kunt u namelijk via Appostel aantonen voor de belastingdienst. U kunt b.v. in de schenkingsovereenkomst het bedrag van de kerkelijke bijdrage + € 200,- opnemen en via Appostel (minimaal) € 200 aan de diverse collectes geven. Op deze wijze komt u dan aan het toegezegde bedrag. De ingevulde overeenkomst kunt u mailen naar Wiebren ten Dam: w.ten.dam2@kpnplanet.nl. Wiebren zal het transactienummer invullen en zorgen dat het document ondertekend retour komt.

terug