Schenkingsovereenkomst

Graag attenderen wij u erop dat uw giften aan de kerkelijke gemeente Wijhe volledig aftrekbaar kunnen worden. Dit kan door de giften in een schenkingsovereenkomst vast te leggen, zodat de gift een periodieke gift wordt. 

In de schenkingsovereenkomst legt u een bedrag per jaar vast dat u minimaal de komende 5 jaar wilt schenken aan onze kerkelijke gemeente. Het toegezegde bedrag mag u dan volledig aftrekken bij de belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. We hopen dat u dit voordeel ten goede laat komen aan de kerk. U kunt meer geven zonder dat het meer kost.

Het bedrag zal met name uw kerkelijke bijdrage zijn maar u kunt b.v. ook uw giften via de Appostel app hierin meenemen. Deze giften kunt u namelijk via Appostel aantonen voor de belastingdienst. U kunt b.v. in de schenkingsovereenkomst het bedrag van de kerkelijke bijdrage + € 200,- opnemen en via Appostel (minimaal) € 200 aan de diverse collectes geven. Op deze wijze komt u dan aan het toegezegde bedrag. De ingevulde overeenkomst kunt u mailen naar Wiebren ten Dam: w.ten.dam2@kpnplanet.nl. Wiebren zal het transactienummer invullen en zorgen dat het document ondertekend retour komt.

terug

Agenda

Kerk-op-schoot-viering

zo 10 dec 2023 om 11.00u

Kliederkerk

zo 10 dec 2023 om 11.00u

Kerstviering - ouderenmiddag

wo 13 dec 2023 om 15.00u

Gesprekskring

do 28 dec 2023 om 14.30u

Tafelgesprekken

wo 10 jan 2024 om 20.00u

Bijbelquiz in Klein Salland

di 16 jan 2024

Bijbels culinair

vr 19 jan 2024 om 17.00u (koken)/19.00u (eters)

Club-jeugdviering

zo 04 feb 2024 om 10.00u

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 19 november voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl. Kerkblad kan opgehaald worden door de bezorgers op donderdag 30 november vanaf 16.00 uur.

Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
Jeanette Koekkoek-Dragt
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662