Kerkenraad

De samenstelling van de kerkenraad vindt u hier.

Voor meer informatie en foto's klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer 

Predikant

Op dit moment heeft de Protestantse Gemeente Wijhe geen predikant. 
Mocht u vragen hebben of contact willen hebben met de kerkelijk werker of de consulent, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de scriba.

Contactgegevens:
Jeanette Koekkoek-Dragt
06 – 201 526 62
pgwijhe8@pgwijhe.nl

Pastorale raad

De pastorale raad draagt verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van pastorale onderwerpen voor de kerkenraad, neemt initiatieven voor onderling pastoraat.
Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.
 
Lees meer 

College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is belast met de verzorging van de 'stoffelijke belangen van de (kerkelijke) gemeente, voor zover ze niet van diaconale aard zijn.'

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer 

College van diakenen

De meest zichtbare taak is het collecteren in de erediensten. Het inzamelen van gaven en het beheren van deze gelden is een zorg van de diaconie.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer