Kerkenraad

De samenstelling van de kerkenraad vindt u hier.

Voor meer informatie en foto's klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer 

Predikant

Predikant van de Protestantse Gemeente Wijhe is dominee Martje Veenstra-Oving.
Meer over haar leest u hier.
Lees meer 

Pastorale raad

De pastorale raad draagt verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van pastorale onderwerpen voor de kerkenraad, neemt initiatieven voor onderling pastoraat.
Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.
 
Lees meer 

College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is belast met de verzorging van de 'stoffelijke belangen van de (kerkelijke) gemeente, voor zover ze niet van diaconale aard zijn.'

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer 

College van diakenen

De meest zichtbare taak is het collecteren in de erediensten. Het inzamelen van gaven en het beheren van deze gelden is een zorg van de diaconie.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer