Predikant

Op dit moment heeft de Protestantse Gemeente Wijhe geen predikant. 
Mocht u vragen hebben of contact willen hebben met de kerkelijk werker of de consulent, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de scriba.

Contactgegevens:
Jeanette Koekkoek-Dragt
06 – 201 526 62
pgwijhe8@pgwijhe.nl
 

Kerkelijk werkers

Naast de predikant zijn er ook een kerkelijk werker en een jeugd- en jongerenwerker (vacant) actief 

Meer over hen leest u hier.
Lees meer 

Ledenadministratie

De ledenadministratie beheert alle gegevens rondom geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizen enzovoort.

Gegevens inzake geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizen etc. kunt u berichten aan:
dhr. J. van Ravenhorst, Postbus 10, 8130 AA Wijhe, tel. (0570) 52 19 03, e-mail: jaapvanra@hotmail.com.

U verhuist naar Wijhe
Bericht van verhuizing naar Wijhe kan op twee manieren bij de ledenadministratie binnenkomen: via betrokkenen zelf of via de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie). De SILA ontvangt haar gegevens van het gemeentehuis.

Zodra de ledenadministrateur bericht heeft ontvangen, worden de nieuw ingekomenen bezocht door ouderling en/of buurtwerker, om te informeren of de gegevens inderdaad kloppen en of men in Wijhe kerkelijk betrokken wenst te zijn.

U meldt een geboorte
Wanneer u de kerk in kennis stelt van een geboorte, wordt een geboortebezoek gebracht. Dit wordt gedaan door de buurtwerker of door mevr. G.C. Onderdijk-Smallegoor, tel. (0570) 52 22 92, die deze geboortebezoeken coördineert.

Communicatie & Website

De diverse communicatie-uitingen zijn in handen van de redactie.

De redactie van kerkblad en website bestaat momenteel uit:
- Jeanette Koekkoek - Dragt
- Liesbeth Slob
- Bart Duursema
- Bert van Dalen

De website wordt beheerd door:
- Marieke van Ravenhorst

Heeft u informatie of opmerkingen ten behoeve van website of kerkblad? Mail gerust!

Kerkblad Onderweg

Bijna elke maand komt het kerkblad Onderweg uit.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer 

Schenkingsovereenkomst

Gift aan kerkelijke gemeente Wijhe volledig aftrekbaar door schenkingsovereenkomst
Lees meer 

Klein-Salland

Als Protestantse Gemeente Wijhe vormen wij samen met drie andere protestantse gemeenten in Olst, Raalte, Wesepe het samenwerkingsverband Klein Salland. Op 5 februari 2014 ondertekenden wij als protestantse gemeenten een intentieverklaring om actief naar vormen van samenwerking te zoeken. Dit doen wij vanuit onze gezamenlijke bron, de Bijbel.
Eén van de meest zichtbare uitingen van onze samenwerking is de kanselruil, waarbij de predikanten van de verschillende gemeenten in elkaars gemeente voorgaan. De bedoeling is om samen activiteiten te ontplooien op het gebied van pastoraat, diaconaat en jeugdwerk. Ook ten aanzien van geldwerving, personeelszaken, exploitatie en publiciteit zijn er plannen voor samenwerking. 

Kerkeprint

Kerkeprint verzorgt het kopieerwerk ten behoeve van onze gemeente. Het kopieerapparaat is geïnstalleerd in ’t Langhuus. Al het kerkelijke kopieerwerk (exclusief het kerkblad) wordt hierop gekopieerd.

Contactpersoon kopieerwerk: dhr. H. Kleinhuis, tel. (0570) 52 20 95