Nicolaaskerk en 't Langhuus

Nicolaaskerk

Kerkstraat 15, 8131 BX, tel. (0570) 546 448

Koster: R. Hillebrand, tel. 52 28 03

't Langhuus
Langstraat 29, 8131 BA, tel. (0570) 52 15 91
E-mail: langhuuswijhe@gmail.com

Stichting 't Langhuus
Leden van de stichting:
dhr. W. ten Dam, tel. (0570) 52 17 14
mevr. E.E. Pol-Meester, tel (0570) 52 31 65
dhr. H. van Munster, tel. (0570) 52 30 88
dhr. B.A. Duursema, coördinator verhuur, tel. (0570) 86 54 17
 

Verhuur van de gebouwen
De gebouwen kunnen worden gehuurd voor koorrepetities, concerten, vergaderingen, clubs enzovoort. Ook bruidsparen van buiten Wijhe kunnen gebruikmaken van onze kerken. Daarvoor neemt u contact op met de koster/beheerders.
Voor de tarieven verwijzen we u naar een overzicht:
- Nicolaaskerk: klik hier.
- 't Langhuus: klik hier 

terug