Nicolaaskerk en 't Langhuus

Nicolaaskerk

Kerkstraat 15, 8131 BX, tel. (0570) 546 448

Koster: R. Hillebrand, tel. 52 28 03

't Langhuus
Langstraat 29, 8131 BA, tel. (0570) 52 15 91

Stichting 't Langhuus
Leden van de stichting:
dhr. W. ten Dam, tel. (0570) 52 17 14
mevr. E.E. Pol-Meester, tel (0570) 52 31 65
dhr. H. van Munster, tel. (0570) 52 30 88
dhr. B.A. Duursema, coördinator verhuur, tel. (0570) 86 54 17

Voor verhuur van het Langhuus verwijzen wij naar de website van het Langhuus waar u de tarieven kunt vinden, ook kunt u via de Langhuus site  reserveren.
Klik hier voor het Langhuus

Verhuur van de gebouwen
De gebouwen kunnen worden gehuurd voor koorrepetities, concerten, vergaderingen, clubs enzovoort. Ook bruidsparen van buiten Wijhe kunnen gebruikmaken van onze kerken. Daarvoor neemt u contact op met de koster/beheerders.
Voor de tarieven verwijzen we u naar een overzicht: klik daarvoor hier.

terug

Agenda

Taizé viering

21 okt 2021 om 19.00 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

24 okt 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

31 okt 2021 om 10.00 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 augustus voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 30 september vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235