Let's Go!

Het Let's Go!-project werkt vanuit de opdracht van het geloof dat we 'kerk in de wereld' zijn. Daarom wordt er daadwerkelijk hulp geboden aan mensen in een achterstandsituatie, in dit geval de bevolking van Laubere, Suntazi, Pilda en Ludza. Doel hiervan is:

  • jongeren uit Wijhe bewust maken van de nood in de wereld door hen hierbij actief te betrekken;
  • de jeugd in de gelegenheid te stellen daadwerkelijk hulp te bieden aan mensen in Laubere, Suntazi, Pilda en Ludza, en kennis te laten maken met de jeugd in Pilda, een klein dorp ongeveer 300km ten oosten van Riga.

Het project heeft een breed draagvlak, ook buiten de kerkelijke gemeenten (Protestantse Gemeente en de Rooms Katholieke Parochie). Het streven is de betrokkenheid ook buiten de kerk te vergroten.

Aankondiging diverse activiteiten
De acties voor de Letse dorpjes gaan het hele jaar door. Iedereen die mee wil helpen met een of meerdere acties is van harte welkom en kan contact opnemen met Piet Mosterd, tel. 06-25318730.

In het Onderweg en/of op de website van Let's Go!: www.lets-go-wijhe.nl staat geregeld informatie over de activiteiten en de contacten tussen Wijhe, Laubere, Suntazi, Pilda en Ludza.

Contactpersonen:

  • Let's Go!: Ludo Bourquin tel  06-46498331.
terug

Agenda

Taizé viering

21 okt 2021 om 19.00 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

24 okt 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

31 okt 2021 om 10.00 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 augustus voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 30 september vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235