Kerkenraad

De samenstelling van de kerkenraad vindt u hier.

Voor meer informatie en foto's klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Pastorale raad

De pastorale raad bestaat uit de predikant, kerkelijk werker, coördinerende ouderlingen voor de wijkteams, ouderling  vorming en toerusting/liturgie en eredienst, de jeugd ouderling en de scriba. 
De raad draagt verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van pastorale onderwerpen voor de kerkenraad, neemt initiatieven voor onderling pastoraat.
De coördinerende ouderlingen sturen  de wijkteams aan.
De jeugdouderling heeft zitting in de taakgroep kerk en jeugd en is betrokken bij doopgesprekken.
De ouderling vorming en toerusting / liturgie en eredienst is belast met het inventariseren van de behoefte aan scholing en ontmoeting en heeft zitting in de taakgroep “liturgie en eredienst”.
 

College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is belast met de verzorging van de 'stoffelijke belangen van de (kerkelijke) gemeente, voor zover ze niet van diaconale aard zijn.'

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

College van diakenen

De meest zichtbare taak is het collecteren in de erediensten. Het inzamelen van gaven en het beheren van deze gelden is een zorg van de diaconie.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Agenda

Startzondag vanuit de Nicolaaaskerk in Wijhe (live (na opgave) en online bij te wonen)

19 sep 2021 om 09.30 uur

Oecumenische Vredesvesper

21 sep 2021 om 19.00 uur

Kerkdienst vanuit de Nicolaaaskerk in Wijhe (live (na opgave) en online bij te wonen)

26 sep 2021 om 09.30 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 augustus voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 2 september vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235