Kerkenraad

De samenstelling van de kerkenraad vindt u hier.

Voor meer informatie en foto's klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer 

Pastorale raad

De pastorale raad bestaat uit de predikant (vacant), kerkelijk werker, coördinerende ouderlingen voor de wijkteams, ouderling  vorming en toerusting/liturgie en eredienst, de jeugd ouderling en de scriba. 
De raad draagt verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van pastorale onderwerpen voor de kerkenraad, neemt initiatieven voor onderling pastoraat.
De coördinerende ouderlingen sturen  de wijkteams aan.
De jeugdouderling heeft zitting in de taakgroep kerk en jeugd en is betrokken bij doopgesprekken.
De ouderling vorming en toerusting / liturgie en eredienst is belast met het inventariseren van de behoefte aan scholing en ontmoeting en heeft zitting in de taakgroep “vieringen”.
 
Lees meer 

College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is belast met de verzorging van de 'stoffelijke belangen van de (kerkelijke) gemeente, voor zover ze niet van diaconale aard zijn.'

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer 

College van diakenen

De meest zichtbare taak is het collecteren in de erediensten. Het inzamelen van gaven en het beheren van deze gelden is een zorg van de diaconie.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

Lees meer