Kerkenraad

Kerkenraad
Protestantse Gemeente Wijhe

Pastoraat    
         

Moderamen

 

 

 

 
         
Piet Mosterd Preses Kerkenraad
Voorzitter Diaconie

 
"" Jeanette Koekkoek-Dragt Scriba
Voorzitter Pastorale Raad
Ouderling
06-20152662
"" Gerard Heideman lid Moderamen
         
         

Pastorale raad

 

 

 

 
"" Jeanette Koekkoek-Dragt Scriba
Voorzitter Pastorale raad
Lid Moderamen
     

 

 
Dorien Koetsier Pastoraal werker
"" Teun van der Kolk Ouderling Jeugd    
"" Gerry Voskamp-van Werven

Ouderling

 

 
"" Teresa Breedijk

Coordinerend ouderling wijk

 

 
"" Alie Grootenhuis

Coordinerend ouderling wijk ouderen

 

 
Jenny Reijntjes Ouderling Vormgin en Toerusting
Jos Rigterink

Ouderling

 

 
Tineke Geerligs Ouderling
College van diakenen  

 

 

 
"" Piet Mosterd

Lid Moderamen
Voorzitter Diaconie

 

 
"" Sannie van Ravenhorst- van Munster

Diaken

 

 
"" Cor Oosterink

Diaken

 

 
Riet Temmink

Diaken

 

 
  Christien Dijk Diaken
Penningmeester

College van kerkrentmeesters

       
"" Gerard Heideman

Voorzitter Ouderling-kerkrentmeester

 

 
Martin Bos Ouderling-kerkrentmeester
Penningmeester
   
Zwanette Pol Ouderling-kerkrentmeester
Secretaresse

 

 
Sandra Langebeeke

Ouderling-kerkrentmeester

 

 
Inge Vreeswijk

Ouderling-kerkrentmeester

 

 
   

 

   
     

 

 

 


 

 

 

 

 

terug