Kerkenraad

Kerkenraad
Protestantse Gemeente Wijhe

Pastoraat    
       

 

Moderamen

 

 

 

     
 

Gerard Heideman

Ouderling
Kerkrentmeester

 

 

Jeanette Koekoek - Dragt

Scriba
Voorzitter Pastorale Raad
Ouderling
06-20152662

scriba@pgwijhe.nl

 

Piet Mosterd

Voorzitter diaconie
Assesor
Preses kerkenraad

   

 

 

Pastorale raad

 

 

 

 

Jeanette Koekoek - Dragt

Scriba
Voorzitter Pastorale raad
Ouderling
Lid Moderamen

   

 

 
 

Jenny Reijntjes

Ouderling
vorming en toerusting

 

Teun van der Kolk

Ouderling jeugd

 

Gerry Voskamp-van Werven

Ouderling

 

Teresa Breedijk

Coördinerend ouderling wijk

       
 

Alie Grootenhuis

Coördinerend ouderling
wijk ouderen

     
 

Jos Rigterink

Ouderling

College van diakenen  

 

 

 

Piet Mosterd

Lid Moderamen
Voorzitter Diaconie

       
 

Sannie van Ravenhorst- van Munster

Diaken

       
 

Cor Oosterink

Diaken

     
 

Christien Dijk

Diaken

Penningmeester
     
 

Riet Temmink

College van kerkrentmeesters

     
 

Gerard Heideman

Voorzitter
Ouderling-kerkrentmeester

 

Martin Bos

Ouderling-kerkrentmeester
Penningmeester

     
 

Zwanette Pol

Ouderling-kerkrentmeester
Secretaresse

   

 

 

 

Sandra Langebeeke

Kerk-rentmeester

   

 

 

 

Inge Vreeswijk - Hertong

Kerk-rentmeester

     

 

 


 

 

 

 

 

terug