Kerkenraad

Kerkenraad
Protestantse Gemeente Wijhe

Pastoraat    
    
Ds. Martje Veenstra-Oving
Predikant
  ds.  Chienus Schokker Kerkelijk werker
ch.schokker@pgwijhe.nl

 

Moderamen

 

 

 

       
 

Wiebren ten Dam

Ouderling
Kerkrentmeester
Preses kerkenraad.

 

Johanna  Boverhuis-Alberts

Scriba
Voorzitter Pastorale Raad
Huninkhof 4
0570 - 52 22 35
scriba@pgwijhe.nl

 

Piet Mosterd

Voorzitter diaconie
Assesor

 

Ds. Martje Veenstra-Oving

Predikant
Pimpernel 14
8131 GH Wijhe
0570 - 54 58 42
martjeveenstra@hotmail.com

   

 

 

Pastorale raad

 

 

 

 

Johanna Boverhuis-Alberts

Scriba
Voorzitter Pastorale raad
Lid Moderamen

 

Ds. Martje Veenstra-Oving

Predikant
Lid Moderamen

 

ds. Chienus Schokker

Kerkelijk werker

 

Everdien Maat-Meester

Ouderling
vorming en toerusting

 

Teun van der Kolk

Ouderling jeugd

 

Gerry Voskamp-van Werven

Ouderling

 

Gerrit Dijkslag

Coördinerend ouderling
wijk

 

Teresa Breedijk

Coördinerend ouderling wijk

 

AlbertJan Boks

Coördinerend ouderling
wijk

 

Ali Voskuil

Coördinerend ouderling
wijk Peperkamp

 

Jeanette Koekkoek-Dragt

Coördinerend ouderling
wijk Buiten

 

Alie Grootenhuis

Coördinerend ouderling
wijk ouderen

   

 

 

College van diakenen  

 

 

 

Piet Mosterd

Lid Moderamen
Voorzitter Diaconie

 

Gert Meester

Diaken
Penningmeester Diaconie

 

Sannie van Ravenhorst- van Munster

Diaken

   

Froukje Brevoord- Boeijenga

Diaken

 

Cor Oosterink

Diaken

   

 

 

College van kerkrentmeesters

     
 

Gerard Heideman

Voorzitter
Ouderling-kerkrentmeester

 

Wiebren ten Dam

Ouderling-kerkrentmeester
Voorzitter College van Kerkrentmeesters 

 

Joke Schuurman-Posthoorn

Ouderling-kerkrentmeester
secretaresse Collega van Kerkrentmeesters

 

Harrie van Munster

Ouderling-kerkrentmeester

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 
     

 





 


 

 

 

 

 

terug

Agenda

Oecumenische viering vanuit de Nicolaaskerk Wijhe (online te volgen)

zo 23 jan 2022

Kerkdienst vanuit de Nicolaaskerk Wijhe (online te volgen)

zo 30 jan 2022

Klein Sallandse zondag

zo 06 feb 2022 om 10.00 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 23 januari voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 3 februari vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235