dinsdag 14 januari 2020

Kerkelijke gemeenschappen op het platteland, sporen van God in het dorp

Datum: 
 dinsdag 14 januari 2020
Tijdstip: 
 20.00
Locatie: 
 Langhuus Wijhe

Kerkelijke gemeenschappen op het platteland, sporen van God in het dorp
Met het uitkomen van het boek ‘Sporen van God in het dorp’ van Dr. Jacobine Gelderloos ging in september 2018 ook de Dorpskerkenbeweging van start. Als één van de drie dorpskerkambassadeurs neem ik u in deze lezing mee naar de vragen die er spelen rondom de kerk in het dorp en de kansen die daar liggen voor de toekomst. Welke rol spelen kerkgebouw, kerkgemeenschap en kerkelijke activiteiten in het dorp en op welke manier is het mogelijk om verbindingen te leggen met andere mensen en organisaties in het dorp? Hoe gaan we om met vragen als kerkelijke verlegenheid en religieus analfabetisme? Op welke manier kunnen we een vloeibare kerk zijn en wat zijn grensgangers? Aan de hand van praktische voorbeelden neem ik u mee naar nieuwe kansen voor de dorpskerk. Mijn verwachting is dat u met nieuwe inspiratie en een breder perspectief naar huis gaat.

Begeleiding:      Betsy Nobel, dorpskerkambassadeur regio ‘midden’
Datum:                dinsdag 14 januari
Tijd:                       20.00 uur
Plaats:                  ’t Langhuus
 

terug