Kerkblad Onderweg

Bijna elke maand verschijnt het kerkblad Onderweg. De diverse raden, commissies, predikant, pastor en gemeenteleden leveren artikelen aan en uiteraard vindt u in iedere editie een overzicht van de kerkdiensten. De redactie redigeert de tekst waar nodig en verzorgt de lay-out. In het kerkblad is aandacht voor de andere gemeenten in Klein Salland, om op deze manier ook in het blad de verbinding te zoeken met deze gemeenten. Na het drukken wordt het blad verspreid door een enthousiast team vrijwilligers. De deadline voor inlevering van kopij staat maandelijks in het colofon van Onderweg en op de homepage van de website. Wilt u kopij sturen naar de redactie, mail dan naar kerkblad@pgwijhe.nl. Contactpersoon: Jeanette Koekkoek-Dragt, e-mail: kerkblad@pgwijhe.nl. Abonnementenadministratie Een abonnement op Onderweg kost € 20,- per jaar bij machtiging en € 21,- zonder machtiging. U ontvangt dan eens per jaar een nota. Het rekeningnummer is NL19RABO0373732759 t.n.v. SKG Gouda en graag bij de betaling vermelden 'Onderweg jaartal'. De abonnementenadministratie wordt beheerd door Haayo Spoelstra, tel. 06-27060115 (na 18 u), e-mail: haayospoelstra@outlook.com 

terug