Kerkblad Onderweg

Bijna elke maand verschijnt het kerkblad Onderweg.
De diverse raden, commissies, predikant, pastor en gemeenteleden leveren artikelen aan en uiteraard vindt u in iedere editie een overzicht van de kerkdiensten.
De redactie redigeert de tekst waar nodig en verzorgt de lay-out.
In het kerkblad is aandacht voor de andere gemeenten in Klein Salland, om op deze manier ook in het blad de verbinding te zoeken met deze gemeenten.
Het blad wordt gedrukt via drukkerij Acora en verspreidt door een enthousiast team vrijwilligers.
De deadline voor inlevering van kopij staat maandelijks in het colofon van Onderweg en op de homepage van de website.

Wilt u kopij sturen naar de redactie, mail dan naar kerkblad@pgwijhe.nl.
Contactpersoon: Jeanette Koekkoek-Dragt, e-mail: kerkblad@pgwijhe.nl.
Abonnementenadministratie
Het kerkblad Onderweg kost € 17,50 per jaar. U betaalt dit eens per jaar via een nota die aan u wordt gestuurd.
Het rekeningnummer is NL19RABO0373732759 t.n.v. SKG Gouda onder vermelding van 'Onderweg jaartal'.
De abonnementadministratie wordt beheerd door Henk Veenstra, tel. (0570) 54 58 42, e-mail: kerkrentmeesters@pgwijhe.nl.
Kerkeprint
Kerkeprint verzorgt het kopieerwerk ten behoeve van onze gemeente. Het kopieerapparaat is geïnstalleerd in ’t Langhuus. Al het kerkelijke kopieerwerk (exclusief het kerkblad) wordt hierop gekopieerd.
Contactpersoon kopieerwerk: dhr. H. Kleinhuis, tel. (0570) 52 20 95

 

terug

Agenda

Taizé viering

21 okt 2021 om 19.00 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

24 okt 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

31 okt 2021 om 10.00 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 augustus voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 30 september vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235