Kerkblad Onderweg

Bijna elke maand verschijnt het kerkblad Onderweg.
De diverse raden, commissies, predikant, pastor en gemeenteleden leveren artikelen aan en uiteraard vindt u in iedere editie een overzicht van de kerkdiensten.
De redactie redigeert de tekst waar nodig en verzorgt de lay-out.
In het kerkblad is aandacht voor de andere gemeenten in Klein Salland, om op deze manier ook in het blad de verbinding te zoeken met deze gemeenten.
Het blad wordt gedrukt via drukkerij Acora en verspreidt door een enthousiast team vrijwilligers.
De deadline voor inlevering van kopij staat maandelijks in het colofon van Onderweg en op de homepage van de website.

Wilt u kopij sturen naar de redactie, mail dan naar kerkblad@pgwijhe.nl.
Contactpersoon: Jeanette Koekkoek-Dragt, e-mail: kerkblad@pgwijhe.nl.
Abonnementenadministratie
Het kerkblad Onderweg kost € 17,50 per jaar. U betaalt dit eens per jaar via een nota die aan u wordt gestuurd.
Het rekeningnummer is NL19RABO0373732759 t.n.v. SKG Gouda onder vermelding van 'Onderweg jaartal'.
De abonnementadministratie wordt beheerd door Henk Veenstra, tel. (0570) 54 58 42, e-mail: kerkrentmeesters@pgwijhe.nl.
Kerkeprint
Kerkeprint verzorgt het kopieerwerk ten behoeve van onze gemeente. Het kopieerapparaat is geïnstalleerd in ’t Langhuus. Al het kerkelijke kopieerwerk (exclusief het kerkblad) wordt hierop gekopieerd.
Contactpersoon kopieerwerk: dhr. H. Kleinhuis, tel. (0570) 52 20 95

 

terug