Kerk en school

Met de Protestants Christelijke Basisschool Matzer (PC Basisschool Matzer) wordt in plezierige harmonie samengewerkt.

Alle klassen bezoeken één keer in het jaar de Nicolaaskerk, om met dominee Martje te praten over doop, Avondmaal, de Bijbelverhalen en wat de kerkgemeenschap zoal doet in en buiten de kerk.

Ook vindt er afstemming plaats over liederen en eventuele projecten.

Het kinderkoor van de kerk oefent elke donderdagmiddag in de Matzerschool, van september tot april.

Meer informatie over de school? Kijk dan op www.matzer.nl.

terug

Agenda

Taizé viering

21 okt 2021 om 19.00 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

24 okt 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

31 okt 2021 om 10.00 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 augustus voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 30 september vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235