Vertrouwenspersoon

Kinderen, jongeren, leiding en ouders kunnen aankloppen bij de jeugdvertrouwenscommissie als er vragen of opmerkingen zijn over de omgang met elkaar. De leden van deze commissie gaan zo nodig het gesprek met de verschillende mensen aan. Dit met het doel dat er voor iedereen zo veel mogelijk veiligheid geboden wordt om met plezier naar club, kamp of nevendienst te gaan of deze te begeleiden.

Leden:

 J. Hillebrand  (0570) 52 33 37
 Ds. M. Veenstra-Oving  (0570) 54 58 42
 Marieke van Ravenhorst  e-mail

 

terug