Informatie over de collectes - mei

5 mei: Noodhulp Oekraine
Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraine.
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijke warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraine gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraine die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

9 mei: ATD-4e Wereld
ATD-4e wereld is een internationale mensenrechtenbeweging met en voor de armste mensen/gezinnen. ATD-4e wereld bestaat dankzij de deelname van vele mensen die hun vaardigheden inzetten om een einde te maken aan armoede en uitsluiting. Sommigen doen dit door hen financieel te ondersteunen en anderen door hen in hun omgeving bekend te maken of door hun tijd en inzet te geven.

12 mei: Binnenlands Diaconaat
Kerk-zijn met en voor elkaar
Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst?
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is 'De Sleutel' in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewonder krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, de delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In 'De Sleutel' is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop.

19 mei: Project Klein Salland
In 2023 is de Stichting Twiga Dukina Nederland opgericht om het werk van Gerjanne van Ravenhorst te ondersteunen. Gerjanne, geboren en getogen in Wijhe en tot 2007 lid van de PKN in Wijhe, vertrok in 2016 naar Rwanda om daar voor Volunteer Service Overseas (VSO) kleuterleerkrachten te coachen en te trainen in 'spelend leren'. 
Sinds 2020 werkt Gerjanne als zelfstandige in Rwanda en vanaf 2022 heeft zij haar eigen centrum van waaruit allerlei activiteiten worden georganiseerd.
Een nieuw project is een beroepsopleiding voor coach Soreye. Op dit moment leer Soreye voor leerkracht (op MBO-niveau), daarna wil ze graag met de bachelor voor de studie 'Onderwijs' beginnen. Soreye is voor veel meisjes een rolmodel en we ondersteunen haar van harte. De studie van Soreye duurt 3 jaar en kost ongeveer 2000 euro. In 2025 kan Soreye starten. In de tussentijd gaat Soreye in het Play Centrum & Community Bibliotheek werkervaring op doen en (via de giften die gegeven worden tijdens de collectes) sparen voor haar vervolgstudie. Dit is een win-win voor Soreye en het centrum!
Voor meer informatie, zie Spelend leren in Rwanda - Stichting Twiga Dukina

26 mi: Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh
In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijk vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.
terug

Agenda

Let's Go! in actie bij TT Assen

zo 30 jun 2024

Rondom12 viering

zo 30 jun 2024 om 9.30u

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 21 april voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl. Kerkblad kan opgehaald worden door de bezorgers op donderdag 2 mei vanaf 16.00 uur.

Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
Jeanette Koekkoek-Dragt
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662