Het orgel

Het Quelhorst/Naber-orgel werd in 1821 door Johan Lubbert Umbgrove, voorzitter van de kerkelijke commissie, geschonken aan de Hervormde kerk in Wijhe. Dit als dank voor de redding van zijn kleinzoon Jean Lubbert die als enige de opstand op het Molukse eiland Saparoea had overleefd.

Wilt u nog meer lezen over de geschiedenis van het Quelhorst/Naber-orgel? Klik dan hier.

Lees ook de artikelen van Roel Sikkema en Hilbrand Rozema.

terug

Agenda

Taizé viering

21 okt 2021 om 19.00 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

24 okt 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

31 okt 2021 om 10.00 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 augustus voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 30 september vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235