Gedenkplaat

In de Nicolaaskerk bevindt zich een gedenkplaat. Het idee ontstond vanuit de pastorale raad en de taakgroep liturgie en eredienst. 

Op de gedenkplaat liggen twee soorten stenen, doopstenen en gedenkstenen. In het midden van de plaat staat een kunstwerk: een grote steen met daarop de regenboog, het teken van het verbond van God en mens. Samen zijn we het nieuwe verbond van liefde, teken van hoop dat God de wereld niet in de steek laat.

 

Doopsteen

Op de gedenkplaat leggen we voor elk gedoopt lid een witte of roze steen neer. In deze steen graveren we naam en doopdatum. Tijdens de doopdienst leggen we deze gegraveerde stenen op de plaat.
De stenen van de gedoopte kinderen blijven in de kerk tot de Rondom4-dienst. In deze dienst is speciale aandacht voor de kinderen die vanaf dit moment naar de kindernevendienst mogen. De kinderen mogen de doopsteen na deze dienst meenemen naar huis.
 

Gedenksteen

Ook voor overledenen kan een gedenksteen gegraveerd worden, dit is een donkere of grijze steen. Als de uitvaart vanuit de Nicolaaskerk plaatsvindt, kan deze steen tijdens de dienst door de familie op de gedenkplaat worden gelegd. Vindt de uitvaart ergens anders plaats, kan de steen op een ander moment op de gedenkplaat worden gelegd.
De stenen voor overledenen blijven liggen tot de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag worden alle overledenen van het voorgaande jaar opnieuw genoemd en kunnen de stenen meegenomen worden door de familie om ze thuis een plekje te geven. 
Familie wordt tijdig op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid en is uiteraard tot niets verplicht.

 

terug

Agenda

Taizé viering

21 okt 2021 om 19.00 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

24 okt 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

31 okt 2021 om 10.00 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 augustus voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 30 september vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235