Gedenkplaat

In de Nicolaaskerk bevindt zich een gedenkplaat. Het idee ontstond vanuit de pastorale raad en de taakgroep liturgie en eredienst. 

Op de gedenkplaat liggen twee soorten stenen, doopstenen en gedenkstenen. In het midden van de plaat staat een kunstwerk: een grote steen met daarop de regenboog, het teken van het verbond van God en mens. Samen zijn we het nieuwe verbond van liefde, teken van hoop dat God de wereld niet in de steek laat.

 

Doopsteen

Op de gedenkplaat leggen we voor elk gedoopt lid een witte of roze steen neer. In deze steen graveren we naam en doopdatum. Tijdens de doopdienst leggen we deze gegraveerde stenen op de plaat.
De stenen van de gedoopte kinderen blijven in de kerk tot de Rondom4-dienst. In deze dienst is speciale aandacht voor de kinderen die vanaf dit moment naar de kindernevendienst mogen. De kinderen mogen de doopsteen na deze dienst meenemen naar huis.
 

Gedenksteen

Ook voor overledenen kan een gedenksteen gegraveerd worden, dit is een donkere of grijze steen. Als de uitvaart vanuit de Nicolaaskerk plaatsvindt, kan deze steen tijdens de dienst door de familie op de gedenkplaat worden gelegd. Vindt de uitvaart ergens anders plaats, kan de steen op een ander moment op de gedenkplaat worden gelegd.
De stenen voor overledenen blijven liggen tot de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag worden alle overledenen van het voorgaande jaar opnieuw genoemd en kunnen de stenen meegenomen worden door de familie om ze thuis een plekje te geven. 
Familie wordt tijdig op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid en is uiteraard tot niets verplicht.

 

terug