Kerk en school

Met de Protestants Christelijke Basisschool Matzer (PC Basisschool Matzer) wordt in plezierige harmonie samengewerkt.

Alle klassen bezoeken één keer in het jaar de Nicolaaskerk, om met dominee Martje te praten over doop, Avondmaal, de Bijbelverhalen en wat de kerkgemeenschap zoal doet in en buiten de kerk.

Ook vindt er afstemming plaats over liederen en eventuele projecten.

Het kinderkoor van de kerk oefent elke donderdagmiddag in de Matzerschool, van september tot april.

Meer informatie over de school? Kijk dan op www.matzer.nl.

terug