Belijdenis

Ben je blij dat je ouders je hebben laten dopen? Wil je daar 'ja' tegen zeggen? Of ben je niet gedoopt en wil je toch graag bij de gemeente van Christus horen? Dan kun je in het midden van de gemeente daarvoor uitkomen. Dat noemen we belijdenis doen.

Belijdenis doen is niet gebonden aan leeftijd. Zo heeft ook ieder mens hierbij verschillende vragen. Daarom proberen we voor een ieder een eigen route te ontwerpen. Een oriëntatie op het christelijk geloof in woord en daad. Zo kun je belijdenis doen op ieder moment in je leven, bijvoorbeeld bij de doop van je kind.

Neem voor informatie contact op met de predikant ds. Martje Veenstra-Oving of met de wijkouderling.
terug

Agenda

Taizé viering

21 okt 2021 om 19.00 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

24 okt 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

31 okt 2021 om 10.00 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 augustus voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 30 september vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235