dinsdag 10 maart 2020

Bezoek Ikonenmuseum Kampen

Datum: 
 dinsdag 10 maart 2020
Tijdstip: 
 14.30  - 16.30 uur
Locatie: 
  Ikonenmuseum, Buiten Nieuwstraat 2, Kampen
Prijs: 
 10,00

Bezoek Ikonenmuseum Kampen
Op zondagmiddag 10 maart opent het Ikonenmuseum de deuren speciaal voor mensen uit Klein Salland. Een ervaren gids (mogelijk de conservator zelf) zal ons meenemen op een interactieve rondleiding met nadruk op de religieuze beleving van mensen die naar ikonen kijken. Ook wordt er aandacht besteed aan de theologische aspecten van ikonen. Na de rondleiding kan er nog individueel in het museum worden rondgekeken.

Opgave bij Jenny van der Steeg: Steegvenema@kpnplanet.nl tel: 0570-560949; opgave is pas definitief bij overmaking van €10,00 vóór 25 februari op het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Olst, NL19 RABO 0373 7093 82 onder vermelding van uw naam + het woord ‘ikonenmuseum’

Het Ikonenmuseum is vanaf Kampen Centraal station in 10 min. lopen te bereiken.

Begeleiding:      Jenny van der Steeg
Tijd:                       14.30 – 16.30 uur
Kosten: 
 € 10,00 p.p. incl. koffie/thee. De museumjaarkaart is dan niet geldig.
Plaats:                  Ikonenmuseum,  Buiten Nieuwstraat 2, Kampen
 

terug