dinsdag 10 maart 2020

Bezoek Ikonenmuseum Kampen

Locatie: 
  Ikonenmuseum, Buiten Nieuwstraat 2, Kampen
Tijdstip: 
 14.30  - 16.30 uur
Prijs: 
 10,00

Bezoek Ikonenmuseum Kampen
Op zondagmiddag 10 maart opent het Ikonenmuseum de deuren speciaal voor mensen uit Klein Salland. Een ervaren gids (mogelijk de conservator zelf) zal ons meenemen op een interactieve rondleiding met nadruk op de religieuze beleving van mensen die naar ikonen kijken. Ook wordt er aandacht besteed aan de theologische aspecten van ikonen. Na de rondleiding kan er nog individueel in het museum worden rondgekeken.

Opgave bij Jenny van der Steeg: Steegvenema@kpnplanet.nl tel: 0570-560949; opgave is pas definitief bij overmaking van €10,00 vóór 25 februari op het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Olst, NL19 RABO 0373 7093 82 onder vermelding van uw naam + het woord ‘ikonenmuseum’

Het Ikonenmuseum is vanaf Kampen Centraal station in 10 min. lopen te bereiken.

Begeleiding:      Jenny van der Steeg
Tijd:                       14.30 – 16.30 uur
Kosten: 
 € 10,00 p.p. incl. koffie/thee. De museumjaarkaart is dan niet geldig.
Plaats:                  Ikonenmuseum,  Buiten Nieuwstraat 2, Kampen
 

terug
 


Agenda

Oecumenische viering vanuit de Nicolaaskerk Wijhe (online te volgen)

zo 23 jan 2022

Kerkdienst vanuit de Nicolaaskerk Wijhe (online te volgen)

zo 30 jan 2022

Klein Sallandse zondag

zo 06 feb 2022 om 10.00 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 23 januari voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 3 februari vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235