Avondmaal

Het sacrament van de Doop en het Avondmaal staat in principe open voor alle leeftijden.

Als uitnodiging aan het begin van de viering van de Tafel wordt gezegd dat ieder welkom is die op de Heer vertrouwt. Ieder die zich in de uitnodiging herkent, is van harte welkom om deel te nemen. Ouders dragen verantwoordelijkheid voor hun kind(eren) en als zij dat willen zijn ook hun kinderen van harte welkom aan het Avondmaal. In de viering krijg je aanwijzingen van de ambtsdragers over de manier waarop we het Avondmaal vieren. Voor ouders en kinderen vanaf 6 jaar wordt er één keer per jaar de mogelijkheid van een Avondmaalscatechese aangeboden. In deze catechese bereiden we ons voor op de komende Avondmaalsviering waarin de kinderen dan een grote inbreng hebben.
terug

Agenda

Passage

di 23 apr 2024 om 14.30u

Gesprekskring

di 14 mei 2024 om 14.30u

Let's Go! in actie bij TT Assen

zo 30 jun 2024

Rondom12 viering

zo 30 jun 2024 om 9.30u

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 21 april voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl. Kerkblad kan opgehaald worden door de bezorgers op donderdag 2 mei vanaf 16.00 uur.

Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
Jeanette Koekkoek-Dragt
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662