WhatsApp peilingen beroepingscommissie nieuwe dominee

Voor het beroepingswerk voor de nieuwe dominee gaan wij jullie als gemeenteleden op meerdere manieren betrekken bij het beroepingsproces. Om zoveel mogelijk mensen te horen gaan wij onder meer peilingen organiseren via WhatsApp. DIt houdt in dat je via WhatsApp meerkeuzevragen kunt beantwoorden. Als je je aanmeldt is het per vraag vrijblijvend of je een keuze maakt.
In de app kunnen geen berichten geplaatst worden, dat kan alleen door de beheerder. 
Ter geruststelling, je krijgt niet steeds meldingen als anderen hun keuze hebben gemaakt. Wel kun je zien hoeveel mensen welke keuze hebben gemaakt en wie dat zijn. Het is dus niet anoniem.

We roepen jullie op masssaal mee te doen! Jong en oud. We willen graag zoveel mogelijk mensen bereiken om goed in beeld te krijgen wat er leeft en wat je belangrijk vindt. 

Draag je steentje bij aan het beroepingsproces en geef je naam en telefoonnummer door op: 06 201 526 62.


Namens de kerkenraad.
terug

Agenda

Gesprekskring

di 03 okt 2023 om 14.30u

Ontmoetingsgroep mantelzorgers

ma 09 okt 2023

Lezing over het bijbelboek Hooglied

wo 18 okt 2023 om 19.30u

Tafelgesprekken

wo 25 okt 2023 om 20.00u

Ontmoetingsgroep mantelzorgers

ma 30 okt 2023

Gemeenteavond

do 02 nov 2023

Klein Salland wandeling

vr 10 nov 2023

Kinderdienst Klein SAlland

zo 12 nov 2023

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 september voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl. Kerkblad kan opgehaald worden door de bezorgers op donderdag 2 oktober vanaf 16.00 uur.

Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
Jeanette Koekkoek-Dragt
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662