Wat dan wél? (deel 2)

Daarom heb ik de (dichterlijke) vrijheid genomen de woorden uit Exodus 20 zoveel als mogelijk is om te zetten naar positieve bewoordingen. Ik heb waar ik kon de 1e persoon enkelvoud gebruikt, ook om aan te geven dat dit is hoe ík er naar kijk.
 
1             Mijn God heeft mij vrij gemaakt van alles waaraan ik verslaafd kan zijn.
2             Ik heb genoeg aan die God die mij vrij maakt. Ik zal geen dingen uit de hemel of de aarde op een voetstuk plaatsen en daar voor knielen. Ik kap met wat mijn ouders of grootouders verkeerd deden en ik houd mij aan deze tien leefregels. Dan zal er liefde zijn tussen alle mensen.
3             Als ik de Godsnaam noem, doe ik dat vanuit liefde en met respect.
Het maakt voor mij geen verschil hoe mensen mijn God noemen of benaderen of afbeelden: de waarheid laat zich op verschillende manieren zien.
4             Het geschenk van het leven is te kostbaar om mijn hele leven alleen maar bezig te zijn met werken, ik neem op tijd mijn rust, een heilige rust!
Het vierde woord gaat over het in ere houden van de sabbat. Daar wordt een ‘verklaring’ bij gegeven: in zes dagen… etc. Zou het nou echt uitmaken of het geheel van waar we nu in leven in zes dagen, maanden, jaren, eeuwen of lichtjaren is gemaakt? Na een bepaalde periode was het af, of in elk geval zo ver af dat we er zelf verder voor mochten zorgen. Wat er was, was goed, ‘tof’ zegt het Hebreeuws. Daarna was er een sabbat (letterlijk ‘dag van rust’ of ‘dag van ophouden). Of dat een dag/week/eeuw van rust is doet er voor mij niet toe. Het is een tijd om in verwondering te genieten van alles, nou een keer zonder dat ik voortdurend bezig ben alles te verklaren. Of ik uitrust op zon, maan, dins, woens, donder, vrij of zater, maakt voor mij ook niet uit, zolang er maar balans is tussen werk en rust.
5             Mijn vader en mijn moeder hebben mij het leven gegeven. Daar ben ik dankbaar voor.
Dit is een van de woorden waarin het ‘niet’ ook oorspronkelijk niet voorkomt. Of de belofte van een lang leven (in het land dat de Heer, uw God, u geven zal) geldt voor de situatie op aarde of voor wat ons hierna mogelijk nog te wachten staat, laat ik in het midden.
6             Pleeg geen moord.
Het zesde woord (gij zult niet doodslaan) is in de nieuwe vertaling terechtgekomen als: Pleeg geen moord. Het woord dat in het Hebreeuws wordt gebruikt is namelijk dat voor moorden. In het Jodendom wordt onderscheid gemaakt tussen moorden en doden: het gebod ‘gij zult niet doodslaan’ gaat dus over moord. Hier wordt de mogelijkheid van de dood open gelaten. In de terminale fase van lijden zeggen mensen vaak dat ze geen leven meer hebben. Zij drukken daarmee uit dat het leven synoniem is, of waar mogelijk synoniem zou moeten zijn, met ‘kwaliteit van leven’. Misschien beëindig ik dus niet pas met euthanasie een leven, omdat dat als kwaliteit al veel eerder geëindigd is?
7             Wees trouw aan de persoon met wie je op dat moment omgaat.
8             Wees tevreden met wat je hebt. Als je iets van iemand anders wilt hebben, kun je het beter vragen dan het ongevraagd wegnemen.
9             Wanneer je iets zegt over een ander, laat het dan de waarheid zijn. Niet maar een beetje waar, of maar een halve waarheid. Als je niet weet of het waar is, houd dan je mond.
10           Wees een goed mens voor alle andere mensen, dieren en dingen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. Dan is er geen reden om jaloers te worden op iets dat iemand anders heeft.
 
terug

Agenda

Ouderengespreksgroep o.l.v. Dorien Koetsier

di 11 okt 2022 om 15.00u

Avond 2Gather

vr 14 okt 2022 om 20.00u

Tafelgesprekken (leeftijd ong. 35 tot 60 jaar)

wo 19 okt 2022 om 20.00u

Gemeenteavond

wo 02 nov 2022

Klein Salland wandeling

vr 04 nov 2022

Avondconcert Strijkorkest Libero

za 05 nov 2022 om 20.00u

Verrassende maaltijden met een knipoog naar de Bijbel

vr 11 nov 2022 om 17.30u

Avond 2Gather

vr 11 nov 2022 om 20.00u

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 23 oktober voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl. Kerkblad kan opgehaald worden door de bezorgers vanaf donderdag 3 november

 

Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
Jeanette Koekkoek-Dragt
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662