Vele kerkklokken luiden voor actie kerkbalans

Actie Kerkbalans
Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2.000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. De actieperiode loopt van 14 tot en met 28 januari 2023.

Waarde van de kerk
Door de klokken te luiden, vraagt de PKN Wijhe aandacht voor het belang van de kerk. Want de kerk is voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis! Leden omschrijven de waarde van de kerk als volgt: ‘In de kerk mag ik zijn wie ik ben’, ‘Ik kom er tot rust in de hectiek van alle dag’ of ‘Ik kan er praten over wat me bezighoudt en mijn zorgen uiten’. Ook de maatschappelijke functie van de kerk is waardevol. Met verschillende activiteiten wil zij kerk in het dorp zijn en maakt de kerk, ook in overleg met de burgerlijke gemeente, zich sterk voor mensen in de samenleving die steun nodig hebben. Activiteiten die de kerk in Wijhe mede organiseert met de Rooms Katholieke parochie of in Klein Salland verband zijn het soepcafé, Minima-voor-Minima, het Noaberhuus, de kerstwandeling, inzameling voor de Voedselbank en activiteiten in het jeugdwerk. Ook wordt de Nicolaaskerk regelmatig “gebruikt” voor een concert, toneelstuk of uitvoering.

Vandaag voor de kerk van morgen
Slogan van de Actie Kerkbalans is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.’ Want kerken willen ook voor de generaties die komen van betekenis zijn. Wanneer kerkleden vandaag geven, kan de kerk ook in de toekomst blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat: omzien naar elkaar.
De leden ontvangen komende week van 16 t/m 21 januari van de buurtwerker een envelop.

Bent u geen lid van de kerk maar wilt u de kerk van Wijhe financieel steunen? Uw gift is van harte welkom (Protestantse gemeente Wijhe, NL94RABO0373732767 o.v.v. gift Actie kerkbalans).

Bent u geen lid van de kerk, maar wilt u graag lid worden? U kunt contact opnemen met dhr. J. van Ravenhorst, Postbus 10, 8130 AA Wijhe, tel. (0570) 52 19 03, e-mail: jaapvanra@hotmail.com.

terug

Agenda

In gesprek over het leven 'Ons leven is een diamant'

do 02 feb 2023 om 19.45u

Avond 2Gather

vr 10 feb 2023 om 20.00u

Tafelgesprekken (leeftijd ong. 35 tot 60 jaar)

wo 15 feb 2023 om 20.00u

Kerkgeschiedenis, door Dineke van Hoegee

wo 22 feb 2023 om 20.00u

Kerkgeschiedenis, door Dineke van Hoegee

wo 01 mrt 2023 om 20.00u

Koken door jongeren bij de Nassaukerk in Amsterdam

do 02 mrt 2023

Lezing Geloof en (Natuur)wetenschap door prof. Chris Kuse

di 07 mrt 2023

Gemeenteavond

wo 08 mrt 2023

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 
Kerkblad Samen Onderweg

Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 januari voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl. Kerkblad kan opgehaald worden door de bezorgers op donderdag 2 februari. 

 

Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
Jeanette Koekkoek-Dragt
pgwijhe8@pgwijhe.nl
06-20152662