Pastorale raad

Pastorale raad

 
Johanna Boverhuis-Albers
Scriba
Voorzitter pastorale raad 
Lid moderamen
Martje Veenstra-Oving
Predikant
Lid Moderamen
ds. Ch. Schokker
Kerkelijk werker
Everdien Maat-Meester
Ouderling Vorming en Toerusting
Teun van der Kolk
Jeugd ouderling
Gerry Voskamp-Van Werven
Ouderling
Gerrit Dijkslag
Coördinerend ouderling
Theresa Breedijk
Coördinerend ouderling
Albert Jan Boks
Coördinerend ouderling
Alie Voskuil
Coördinerend ouderling
Jeanette Koekkoek-Dragt
Coördinerend ouderling
Alie Grootenhuis
Coördinerend ouderling
   
terug

Agenda

Taizé viering

21 okt 2021 om 19.00 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

24 okt 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst in de Nicolaaaskerk in Wijhe

31 okt 2021 om 10.00 uur

Zoeken

Vul boven in de balk bij het vergrootglas een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


KvK-nummer 76412393.
RSIN 002644940
 


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk zondag 22 augustus voor 19.00 uur via kerkblad@pgwijhe.nl.

Bezorgers halen het blad af op donderdag 30 september vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba
pgwijhe8@pgwijhe.nl
0570-522235