Alle diensten op een rij Alle diensten op een rij
 
 Zondag 2 februari  
 Nicolaaskerk  Klein Sallandse zondag
 10.00 uur:  Ds. H. de Graaf en ds. H.J. Damstra
 Collecte:  Werelddiaconaat
   Plaatselijk kerkenwerk
   De gemeente Raalte bezoekt Wijhe. Ds. Veenstra gaat voor in Olst,
 waar Wesepe op bezoek komt.
De collecte is voor het landbouwwerk van
 Kerk in Actie in Oeganda. De Oegandese kerk leert boeren en boerinnen nieuwe
 technieken op het gebied van landbouw, bewaren, samenwerken, sparen en samen
 verkopen. Zo veranderen dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de
 toekomst van hun dorp. Help mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door
 klimaatverandering weerbaar te maken.
   
 Vrijdag 7 februari  
 Weijtendaal  Weeksluiting met Avondmaal
 15.00 uur  Ds. H.J. Damstra uit Olst
   
 Zondag 9 februari  
 Nicolaaskerk  club-jongerenviering
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  De Hezenberg
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Agnes en Amy
   Een speciale viering, voorbereid door het jeugdwerk. Jong en oud is welkom.
 Het is goed dat zij van elkaar weten wat hen beweegt als het gaat over geloof en zingeving.
 We kunnen veel van elkaar leren. Het thema is: Dit delen wij! We horen hoe het volk
 Israël door Jozef in Egypte kwam. Elselies, onze jeugdwerker, neemt afscheid.
   
 Zondag 16 februari  
 Nicolaaskerk  
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Zending
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Sandra en Marith
   We maken een start met de lezingen uit Exodus over het volk Israël dat het
 zwaar heeft in Egypte. De lezingen uit Exodus gaan door tot en met Pasen.
   
 Woensdag 29 februari  
 RK-kerk Wijhe  Dagkapel
 19.00 uur:  Taizéviering
   
 Zondag 23 februari  
 Nicolaaskerk  
 10.00 uur:  Ds. W. Kaljouw uit Nijverdal
 Collecte:  Binnenlands diaconaat
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Marije en Jolijn
   
 Zondag 1 maart  
 Nicolaaskerk  1e zondag veertigdagentijd, m.m.v. cantorij
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Voorjaarszending
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Liesbeth en Inez
   Met de kindernevendienst volgen wij het project ‘Een teken van leven’.
Wekelijks zijn er symbolische bloemschikkingen. Ook sparen we in de
 spaardoosjes voor de projecten van Kerk in actie met het thema: Sta op.
 
terug