Het was een nacht door Willem de Boer Het was een nacht door Willem de Boer

Het was een nacht

Het was een nacht zo stil alleen
door alle doodsgeruchten
wij konden nergens anders heen
het werd een nacht van zuchten.

Een stem verhaalde van de strijd
de levenden en doden
teruggeworpen in de tijd
van oorlogstaal  - verboden.

Gesmoorde stemmen en verdriet
is dit het eind der tijden
geloven kunnen wij dit niet
waarom o God dit  lijden.

Maar die vol hoop zich hielden aan
het woord dat hen bevrijdde
van ver, nabij en hier vandaan
dat niets ons meer kan scheiden.

Het wordt een dag als ooit tevoor
de doornen zijn verslagen
en stemmen klinken weer in koor
van jong en oud van dagen.

Een stralenkrans, een levenskroon
de zon verdrijft de nachten
het leven bloeit, maar ongewoon
blijft het in mijn gedachten.

Het is de dag -  voorbij de strijd
een stem is weer te horen,
gekomen uit de stille tijd
zijn wij opnieuw geboren.

terug