Let's go to school! Let's go to school!

Let’s Go to school! is de naam van een diaconale werkgroep. Naar aanleiding van een vraag uit Laubere (Letland) aan Let’s Go! en de diaconie van de Protestantse Gemeente Wijhe is deze groep ontstaan.

In Laubere en Suntazi is een aantal gezinnen met schoolgaande kinderen, die voor Letse begrippen onder het bestaansminimum leven. Voor hen zijn de bijkomende kosten om hun kinderen naar school te laten gaan te hoog.

Als werkgroep willen wij deze gezinnen graag ondersteunen. Wij vergoeden voor deze kinderen de leermiddelen, gymkleding en een warme maaltijd. Om het effect van de geboden hulp te vergroten is er contact en kennisuit-wisseling tussen het team van de school in Laubere en leden van de werkgroep Let’s Go to school!

Voor bovenstaande is natuurlijk wel geld nodig: voor € 5,- per maand kunt u een kind helpen.

Heeft u na het lezen van deze informatie interesse gekregen? Zou u graag een gift willen geven? Ons bankrekening is NL46 RABO 0120 6148 47, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Wijhe Let’s Go to school!

Wilt u meer weten of donateur worden?

Contactpersoon:
M. Oosterink, tel. 06 26 70 08 56, e-mail: marliekeoos@hotmail.com
Mailen heeft de voorkeur boven bellen.

terug