Pastorale raad

Pastorale raad

 
   
Jeanette Koekkoek-Dragt
Scriba
Voorzitter pastorale raad 
Lid moderamen
Ouderling
 
 
Martje Veenstra-Oving
Predikant
Lid Moderamen

Dorien Koetsier
Kerkelijk werker

Jenny Reijntjes
Ouderling Vorming en Toerusting
Teun van der Kolk
Jeugd ouderling
Gerry Voskamp-Van Werven
Ouderling
Theresa Breedijk
Coördinerend ouderling
Jos Rigterink
Coördinerend ouderling
Alie Grootenhuis
Coördinerend ouderling
   
terug