Pastorale raad

Pastorale raad

 
Johanna Boverhuis-Albers
Scriba
Voorzitter pastorale raad 
Lid moderamen
Martje Veenstra-Oving
Predikant
Lid Moderamen
ds. Chienus Schokker
Kerkkelijk werker
Everdien Maat-Meester
Ouderling Vorming en Toerusting
Teun van der Kolk
Jeugd ouderling
Gerry Voskamp-Van Werven
Ouderling
Gerrit Dijkslag
Coördinerend ouderling
Theresa Breedijk
Coördinerend ouderling
Alie Voskuil
Coördinerend ouderling
Jeanette Koekkoek-Dragt
Coördinerend ouderling
Alie Grootenhuis
Coördinerend ouderling
   
terug