Collecte in corona tijd, rekeningnummer Collecte in corona tijd, rekeningnummer
Er is gevraagd het rekeningnummer waarop u uw collecte bijdrage kunt storten op de website te plaatsen omdat het nummer tijdens de dienst te kort in beeld is om op te schrijven. 
Het rekeningnummer waarop u uw collecte bijdrage kunt storten is NL76RABO 0327140402 t.n.v. Protestantse Gemeente Wijhe. De binnengekomen bedragen zullen eerlijk verdeeld worden over de verschillende doelen. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
terug