Crisismaatregelen PG Wijhe Crisismaatregelen PG Wijhe
Pastoraat
- Er zal alleen crisispastoraat worden gegeven, dat wil zeggen dat er geen buurtwerkers en contactpersonen meer op bezoek komen. Alleen de predikant of kerkelijk werker zijn nog telefonisch of per mail bereikbaar voor pastoraat als daarom wordt gevraagd. 
Luiden van de klokken
- De klokken van de Nicolaaskerk zullen op woensdagavond tot 1 juni van 19.00-19.15 uur worden geluid om onze verbondenheid met de wereld om ons heen tot uitdrukking te brengen en vooral als bemoediging.
't Langhuus
- ’t Langhuus is gesloten, alle activiteiten zijn stopgezet. Ook het bloedprikken op dinsdag en donderdagmorgen gaan niet meer door.
Ouderenmiddag 
- de ouderenmiddag op 1 april gaat niet door
Weijtendaal
- de dienst op vrijdag 3 april in het Weijtendaal gaat niet door.
Aangepaste kerkdiensten
- De zondagse kerkdiensten gaan gewoon door, maar kunnen niet lijfelijk worden bijgewoond. Ze zijn rechtstreeks te volgen via www.kerkdienstgemist.nl ( klik hier Kerkdienstgemist.nl ). Ook is het mogelijk deze kerkdiensten op een ander moment terug te zien. 
Tijdens de diensten zal er een heel kleine bezetting zijn met alleen kerkenraadsleden en mensen die de technische uitvoering voor hun rekening nemen.
UItvaarten
We volgen de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen die de overheid stelt.
Het is dus mogelijk dat deze afspraken gedurende een bepaalde periode aangepast zullen moeten worden. Daarna gaan we weer over naar afspraken die horen bij het gewone leven.
- Eeen uitvaart van uit onze kerkelijke gemeente kan van uit het crematorium, de aula van het Weijtendaal en ’t Langhuus.
- Voorbereiding van de uitvaart zal plaatsvinden via skype of (beeld)telefoon.
- In ’t Langhuus kan de uitvaart alleen vanuit de grote zaal plaats vinden. Alle andere ruimten zijn niet toereikend om een afstand van 1.50 m in acht te nemen.
- Een uitvaart uit de kerk is helaas niet meer mogelijk.
- De predikant en kerkelijk werker hebben contact met de nabestaanden alleen via telefoon, skype of mail.
- Mensen die behoren bij het gezin, de zogenaamde gezinsleden, is een rekbaar begrip. Mensen die horen bij het gezin zijn in principe mensen die in hetzelfde huis wonen, anders spreken we van eerstelijns verwanten (kinderen en/of ouders). Daarna komen tweedelijns verwanten, kleinkinderen broers en zusters.
- 30 personen mogen de uitvaart bijwonen. Het aantal personen is inclusief uitvaartleider, predikant/kerkelijk werker, mensen van licht en/of geluid. Er zijn geen ouderlingen bij uitvaarten.
In crematoria gelden afwijkende regels wat betreft het aantal aanwezigen bij de uitvaart. 
- De voorgangers zijn één keer beschikbaar voor een uitvaart, mocht er in de toekomst een herdenkingsdienst gewenst zijn dan zal het geldende tarief worden berekend. 
terug