Crisismaatregelen PG Wijhe Crisismaatregelen PG Wijhe
Pastoraat
- Het leven neemt weer een beetje zijn gewone gang, maar vooralsnog wordt het fysieke pastoraat niet voor 16 juni opgepakt door buurtwerker, contactpersoon, ouderling, kerkelijk werker en voorganger. Telefonisch contact of via mail of app is altijd mogelijk.Als het pastorale werk weer opgepakt wordt opgepakt zal dit in beperkte vorm zijn.
't Langhuus
- ’t Langhuus is gesloten, alle activiteiten zijn stopgezet. Ook het bloedprikken op dinsdag en donderdagmorgen gaan niet meer door.
Aangepaste kerkdiensten tot 12 juli
- De zondagse kerkdiensten gaan gewoon door, maar kunnen niet lijfelijk worden bijgewoond. Ze zijn rechtstreeks te volgen via www.kerkdienstgemist.nl ( klik hier Kerkdienstgemist.nl ). Ook is het mogelijk deze kerkdiensten op een ander moment terug te zien. 
Tijdens de diensten zal er een heel kleine bezetting zijn met alleen kerkenraadsleden en mensen die de technische uitvoering voor hun rekening nemen.
UItvaarten
We volgen de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen die de overheid stelt. Uitvaarten vinden plaats vanuit de Nicolaaskerk, maar zijn aangepast aan de huidige maatregelen. Dat betekent een beperkt gezelschap en anderhalve meter afstand. In het protocol Uitvaarten leest u hoe de voorbereiding op een uitvaart, de afscheidsdienst en de begrafenis plaatsvinden. 
Huwelijken
Vanaf 1 juli mogen er weer wat meer mensen bij een huwelijksviering aanwezig zijn, mits er aan de regel van anderhalve meter afstand kan worden voldaan. Daarom hebben wij ook voor huwelijken één en ander op papier gezet. In het protocol Huwelijken leest u hoe er gewerkt wordt rondom de huwelijksvoltrekking.
terug