PKN
Protestantse Gemeente Wijhe
 
Taakgroep Oecumene Taakgroep Oecumene

De taakgroep Oecumene vormt een onderdeel van het Pastorale Raad. Als gemeente hebben we oog voor de samenwerking met andere christelijke geloofsgenoten. Bevorderen van de eenheid, onderling begrip en samenwerken met voornamelijk de plaatselijke rooms-katholieke parochie wordt nagestreefd.

Momenteel vinden jaarlijks in samenwerking met de rooms-katholieke parochie enkele gezamenlijke vieringen plaats: de zondag in de Week van Gebed voor de eenheid, de 4 mei-viering en de tentdienst.

Waar mogelijk kan de samenwerking worden uitgebreid. Te denken valt aan activiteiten van taakgroep Vorming en Toerusting, zoals Taizévieringen, vieringen in de vredesweeknen  gezamenlijke maaltijden.

Contactpersoon namens PG Wijhe: mevr. R. van de Streek, e-mail:

terug
 
 
 

Inloggen

Zoeken
Vul een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 27 maart 2019
via .

Bezorgers halen het blad af op donderdag 4 april 2019 vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba

0570-522235
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.