PKN
Protestantse Gemeente Wijhe
 
Let's Go! Let's Go!

Het Let's Go!-project werkt vanuit de opdracht van het geloof dat we 'kerk in de wereld' zijn. Daarom wordt er daadwerkelijk hulp geboden aan mensen in een achterstandsituatie, in dit geval de bevolking van Laubere, Suntazi en Pilda. Doel hiervan is:

  • jongeren uit Wijhe bewust maken van de nood in de wereld door hen hierbij actief te betrekken;
  • de jeugd in de gelegenheid te stellen daadwerkelijk hulp te bieden aan mensen in Laubere, Suntazi en Pilda, en kennis te laten maken met de jeugd in Pilda, een klein dorp ongeveer 300km ten oosten van Riga.

Het project heeft een breed draagvlak, ook buiten de kerkelijke gemeenten (Protestantse Gemeente en de Rooms Katholieke Parochie). Het streven is de betrokkenheid ook buiten de kerk te vergroten.

Aankondiging diverse activiteiten
De acties voor de Letse dorpjes gaan het hele jaar door. Iedereen die mee wil helpen met een of meerdere acties is van harte welkom en kan contact opnemen met Herman Scholten, tel. (0570) 52 23 48.

In het Onderweg en/of op de website van Let's Go!: www.lets-go-wijhe.nl staat geregeld informatie over de activiteiten en de contacten tussen Wijhe, Laubere, Suntazi en Pilda.

Rommelmarktcommissie
Deze commissie is ontstaan uit de vroegere bazaarcommissie en een afvaardiging vanuit het jongerenproject Let's Go! De opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt gaat voor de helft naar Let's Go! en voor de helft naar de kerk.

Contactpersonen:

  • Rommelmarktcommissie: dhr. B. van Munster, tel. (0570) 52 34 40.
  • Let's Go!: dhr. B. van de Streek, tel. (0570) 52 18 45.

terug
 
 
 

Inloggen

Zoeken
Vul een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


Kerkblad Onderweg
Kopijdatum

Inleveren kopij: uiterlijk woensdag 22 augustus 2018 vóór 19.00 uur,  liefst via e-mail: .

Bezorgers
Afhalen donderdag 30 augustus 2018 vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba

0570-522235
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.