PKN
Protestantse Gemeente Wijhe
 
Ledenadministratie Ledenadministratie

Gegevens inzake geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizen etc. kunt u berichten aan:
dhr. J. van Ravenhorst, Postbus 10, 8130 AA Wijhe, tel. (0570) 52 19 03, e-mail: .

Bij vestiging in Wijhe
Bericht van verhuizing naar Wijhe kan op twee manieren bij de ledenadministratie binnenkomen: van betrokkenen zelf of via de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie). De SILA ontvangt haar gegevens van het gemeentehuis.

Zodra de ledenadministrateur bericht heeft ontvangen, worden de nieuw ingekomenen bezocht door ouderling en/of buurtwerker, om te informeren of de gegevens inderdaad kloppen en of men in Wijhe kerkelijk betrokken wenst te zijn.

Bij de melding van de geboorte
Wanneer de kerk in kennis wordt gesteld van een geboorte, wordt een geboortebezoek gebracht, hetzij door de buurtwerker, hetzij door mevr. G.C. Onderdijk-Smallegoor, tel. (0570) 52 22 92, die deze geboortebezoeken coördineert.

terug
 
 
 

Inloggen

Zoeken
Vul een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 27 maart 2019
via .

Bezorgers halen het blad af op donderdag 4 april 2019 vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba

0570-522235
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.