PKN
Protestantse Gemeente Wijhe
 
Kerkenraad Kerkenraad

Kerkenraad Protestantse Gemeente Wijhe

Moderamen      
Dhr. W. ten Dam ouderling; kerkrentmeester;
preses kr.
(0570) 52 17 14
Mevr. J.K. Boverhuis-Alberts scriba; voorz.
Pastorale Raad
(0570) 52 22 35
Dhr. P. Mosterd Voorzitter diaconie;
assesor
(0570) 52 27 23
Ds. M. Veenstra-Oving predikant (0570) 54 58 42
       
Pastorale raad      
Mevr. J.K. Boverhuis-Alberts scriba; voorz.
Pastorale raad
Lid Moderamen
(0570) 52 22 35
Mevr. L. van Geenen-Oudelaar ouderling; pastor (0570) 86 68 40
Dhr. G. Dijkslag Coördinerend ouderling wijk (0570) 52 11 08
Mevr. E. Maat-Meester ouderling vorming
en toerusting
(0570) 52 52 60
Mevr. D. van der Leeuw-Nijhof ouderling wijk (0570) 52 23 81
Mevr. M.E. Geerligs-van Hittersum ouderling jeugd (0570) 52 32 96
Mevr. W.J. Kok-Dommerholt ouderling ouderenwijk (0572) 39 38 67
Mevr. G.W. Voskamp-van Werven ouderling wijk (0570) 52 31 68
Ds. M. Veenstra-Oving
 
predikant
Lid Moderamen
(0570) 54 58 42
H.N.T. Breedijk ouderling wijk (0570) 86 91 21
Dhr. A.J. Boks coördinerend ouderling wijk (0570) 85 32 28
       
College van diakenen      
Dhr. P. Mosterd Lid Moderamen;
voorz. Diaconie
(0570) 52 27 23
Mevr. J.G. Greeve-Slijkhuis diaken (0570) 52 23 22
Dhr. G. Meester diaken en penning-
meester Diaconie
(0570) 52 25 05 gertm
Mevr. S.G. den Hartog-Hemeltjen diaken en secretaris Diaconie (0570) 52 32 40
Mevr. J.H. Dijk-Schemmekes diaken (0570) 52 45 95
Mevr. S. van Ravenhorst- van Munster diaken (0570)52 19 03
Mevr. F. Breevoord- Boeijenga diaken (0570) 52 22 01
       
College van kerkrentmeesters      
Dhr. C. Kortleve voorz. ouderling-kerkr (0570)52 23 79
Dhr. W. ten Dam ouderling-kerkr.
en voorz. CvK
(0570) 52 17 14
Mevr. B.E. Meester ouderling-kerkr.
en secr. CvK
06 51 55 03 47
Dhr. G. Heideman ouderling-kerkr. (0570) 52 14 84
Mevr. J.H. Schuurman-Posthoorn ouderling-kerkr. (0570) 52 28 74
Dhr. B.H. Wiltink ouderling-kerkr. (0570) 52 14 21
Dhr. H.J. van Munster ouderling-kerkr. (0570) 52 30 88
       
Pastoraat      
Ds. M. Veenstra-Oving predikant (0570) 54 58 42
Mevr. L. van Geenen-Oudelaar pastoraal werker (0570) 86 68 40

Kerkenraad Protestantse Gemeente Wijhe in beeld

Moderamen

Wiebren ten Dam Johanna Boverhuis Dhr. P. Mosterd Martje Veenstra-Oving      
preses scriba assessor predikant      

Pastorale raad

Johanna Boverhuis Gerrit Dijkslag Everdien Maat Mevr. Kok Lenie van Geenen Dicky van der Leeuw Tineke Geerligs
voorz. Pastorale raad coördinerend ouderling wijk ouderling vorming en toerusting ouderling ouderenwijk kerkelijk werker, ouderling ouderling wijk ouderling jeugd
 
Martje Veenstra-Oving Gerrie Voskamp AlbertJan Boks        
Predikant
Lid moderamen
ouderling wijk coördinerend
ouderling wijk
       

College van diakenen

                             
Dhr. Mosterd Susan den Hartog Gert Meester Joke Greeve-Slijkhuis Jennie Dijk    Froukje Breevoord   
diaken; voorz. Diaconie diaken; secr Diaconie diaken; penn. Diaconie diaken diaken diaken  

College van kerkrentmeesters

 
Cees Kortleve Bernice Meester Wiebren ten Dam Gerard Heideman Joke Schuurman Ben Wiltink Harrie van Munster
ouderl.-krm; voorz. ouderl.-krm; secretaris ouderl.-krm; 
moderamen
ouderl.-krm ouderl.-krm ouderl.-krm ouderl.-krm

Pastoraat

Martje Veenstra-Oving Lenie van Geenen-Oudelaar  Elselies Flikweert
 
       
predikant pastoraal werker jeugd- en jongeren-werker        

 

terug
 
 
 

Inloggen

Zoeken
Vul een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


Kerkblad Onderweg
Kopijdatum

Inleveren kopij: uiterlijk woensdag 21 februari 2018 vóór 19.00 uur, liefst via e-mail: .

Bezorgers
Afhalen donderdag 1 maart 2018 vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba

0570-522235
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.