PKN
Protestantse Gemeente Wijhe
 
Kerkenraad Kerkenraad

Kerkenraad Protestantse Gemeente Wijhe

Moderamen      
Dhr. W. ten Dam ouderling; kerkrentmeester;
preses kr.
(0570) 52 17 14  
Mevr. J.K. Boverhuis-Alberts scriba; voorz.
Pastorale Raad
(0570) 52 22 35  
Dhr. P. Mosterd Voorzitter diaconie;
assesor
(0570) 52 27 23  
Ds. M. Veenstra-Oving predikant (0570) 54 58 42  
       
Pastorale raad      
Mevr. J.K. Boverhuis-Alberts scriba; voorz.
Pastorale raad
Lid Moderamen
(0570) 52 22 35  
Mevr. L. van Geenen-Oudelaar ouderling; pastor 06-24 12 06 55  
Dhr. G. Dijkslag coördinerend ouderling wijk (0570) 52 11 08  
Mevr. E. Maat-Meester ouderling vorming
en toerusting
(0570) 52 52 60  
Dhr. T. van der Kolk ouderling jeugd    
Mevr. G.W. Voskamp-van Werven ouderling wijk (0570) 52 31 68  
Ds. M. Veenstra-Oving
 
predikant
Lid Moderamen
(0570) 54 58 42  
Mevr. H.N.T. Breedijk coördinerend ouderling wijk (0570) 86 91 21  
Dhr. A.J. Boks coördinerend ouderling wijk (0570) 85 32 28  
Mevr. A. Voskuil coördinerend ouderling wijk (0570)52 36 94
Mevr. J. Koekkoek-Dragt coördinerend ouderling wijk Buiten 06 11 73 2008  
       
College van diakenen      
Dhr. P. Mosterd Lid Moderamen;
voorz. Diaconie
(0570) 52 27 23  
Dhr. G. Meester diaken en penning-
meester Diaconie
(0570) 52 25 05  gertm
Mevr. S. van Ravenhorst- van Munster diaken (0570) 52 19 03  
Mevr. F. Brevoord- Boeijenga diaken (0570) 64 15 48  
Dhr. C. Oosterink diaken    
       
College van kerkrentmeesters      
  (waarnemend) voorz. ouderling-kerkr.    
Dhr. W. ten Dam ouderling-kerkr.
en voorz. CvK
(0570) 52 17 14  
Dhr. G. Heideman ouderling-kerkr. (0570) 52 14 84  
Mevr. J.H. Schuurman-Posthoorn ouderling-kerkr.
en secr. CvK
(0570) 52 28 74  
Dhr. H.J. van Munster ouderling-kerkr. (0570) 52 30 88  
       
Pastoraat      
Ds. M. Veenstra-Oving predikant (0570) 54 58 42  
Mevr. L. van Geenen-Oudelaar pastoraal werker 06- 24 12 06 55  
 Mevr. E. Flikweert
 
 jeugd- en jongerenwerker   06- 83 51 41 79   .nl 

Kerkenraad Protestantse Gemeente Wijhe in beeld

Moderamen

Wiebren ten Dam Johanna Boverhuis Piet Mosterd Martje Veenstra-Oving      
preses scriba assessor predikant      

Pastorale raad

     
Johanna Boverhuis Gerrit Dijkslag Everdien Maat   Lenie van Geenen   Teun van der Kolk
voorz. Pastorale raad coördinerend ouderling wijk ouderling vorming en toerusting   kerkelijk werker, ouderling   ouderling jeugd
   
Martje Veenstra-Oving Gerrie Voskamp Albert Jan Boks        
Predikant
Lid moderamen
ouderling wijk coördinerend
ouderling wijk
       

College van diakenen

                               
Piet Mosterd   Gert Meester  Sannie van
 Ravenhorst 
  Froukje Brevoord  Cor Oosterink
diaken; voorz. Diaconie   diaken; penn. Diaconie diaken   diaken diaken

College van kerkrentmeesters

   
  Wiebren ten Dam Gerard Heideman Joke Schuurman   Harrie van Munster
  ouderl.-krm; 
moderamen
ouderl.-krm ouderl.-krm
secretaris
  ouderl.-krm

Pastoraat

Martje Veenstra-Oving Lenie van Geenen-Oudelaar Elselies Flikweert
 
       
predikant pastoraal werker jeugd- en jongeren-werker        

 

terug
 
 
 

Inloggen

Zoeken
Vul een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


Kerkblad Onderweg
Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 27 maart 2019
via .

Bezorgers halen het blad af op donderdag 4 april 2019 vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba

0570-522235
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.