Kerkdiensten Kerkdiensten
 
 Zondag 5 januari  
 Nicolaaskerk  Top2000-viering, m.m.v. cantorij en ImPress
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Diaconie
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Wilma en Mirte
   Het thema van de viering is liefde. We volgen de reguliere orde van dienst,
 maar horen daarnaast verschillende nummers uit de Top2000, gekozen door de
 gemeenteleden zelf. Na de viering drinken we in ’t Langhuus samen koffie en
 eten de overgebleven oliebollen, knieperties en rolletjes. We zullen daar n.a.v.
 Bijbelverhalen met elkaar in gesprek gaan, net als op startzondag.
   
 Zondag 12 januari  
 Nicolaaskerk  
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Werelddiaconaat
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Jeannet en Jorien
   
 Zondag 19 januari  
 Nicolaaskerk  Avondmaal
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Missionair werk
   Goed Verhaal
 Oppasdienst:  Lisanne en Amy
   
 Woensdag 22 januari  
 RK-kerk Boerhaar  
 19.00 uur:  Taizéviering
   
 Zondag 26 januari  
 Nicolaaskerk  Oecumenische viering
 10.00 uur:  Mevr. L. Gunnink-van de Berg
 Collecte:  Jeugdwerk
   Sirkelslag
 Oppasdienst:  Agnes
   De gezamenlijke cantorijen verlenen hun medewerking aan deze oecumenische viering.
 In ’t Langhuus is een week- shake- cake viering voor de 12-plussers,
 onder leiding van Elselies, Teun en Annie.
   
 Zondag 2 februari  
 Nicolaaskerk  Klein Sallandse zondag
 10.00 uur:  Ds. H. de Graaf en ds. H.J. Damstra
 Collecte:  Werelddiaconaat
   Plaatselijk kerkenwerk
   De gemeente Raalte bezoekt Wijhe. Ds. Veenstra gaat voor in Olst,
 waar Wesepe op bezoek komt.
De collecte is voor het landbouwwerk van
 Kerk in Actie in Oeganda. De Oegandese kerk leert boeren en boerinnen nieuwe
 technieken op het gebied van landbouw, bewaren, samenwerken, sparen en samen
 verkopen. Zo veranderen dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de
 toekomst van hun dorp. Help mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door
 klimaatverandering weerbaar te maken.
terug