Kerkdiensten Kerkdiensten
 
 Zondag 8 sept.  
 Park Wijhezicht  Tentdienst
 09.30 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Oecumene
 Oppasdienst:  Sandra en Birte
   Vanwege de Wiejese Diekdaegen is er een oecumenische
 dienst in de feesttent. Deze keer niet op het Van Dedemplein,
 maar in het park. Het thema is Delen. De familie Roemajouw
 verleent haar muzikale medewerking.
   
 Vrijdag 13 sept.  
 Weijtendaal  Weeksluiting
 15.00 uur:  Ds. J. Wiegers uit Olst
   
 Zondag 15 sept.  
 Nicolaaskerk  Rondom 4 viering, m.m.v. kinderkoor en ImPress
 09.30 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Zending
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Marije en Amy
   Een viering met speciale aandacht voor de kinderen van
 (bijna) 4 die al -of binnenkort- naar de basisschool en
 kindernevendienst gaan. De doopkaarsen branden en de 
 kinderen mogen hun doopsteen mee naar huis nemen.
 De collecte is voor Syrië. Kerken helpen mensen hun leven
 oppakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een 
 eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding. Geef nieuwe hoop.
   
 Zondag 22 sept.  
 Nicolaaskerk  Startzondag, m.m.v. cantorij en kinderkoor
 09.30 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Vluchtelingenwerk Nederland
   Vredeswerk
 Oppasdienst:  Liesbeth en Marith
   Het thema van de startdienst is 'Een goed verhaal.'
 De PKN vraagt deze week uw aandacht en financiële
 bijdrage voor het vredeswerk.
   
 Dinsdag 24 sept.  
 Nicolaaskerk  Vredesdienst
 19.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:   Vredeswerk
   Vredeswerk
   
 Zondag 29 sept.  
 Nicolaaskerk  
 09.30 uur:  Mevr. L. van Geenen-Oudelaar, kerk. werker
 Collecte:  Werelddiaconaat
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Wilma en Mirte
   Met steun van kerk in Actie biedt Home Care in Moldavië
 thuiszorg aan ouderen en ondersteunt mantelzorgers. Ze
 zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de
 rechten van ouderen.

 
   
 Zondag 6 okt.  
 Nicolaaskerk  Avondmaal, m.m.v. cantorij
 09.30 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:   Binnenlands diaconaat
   Kerk en Israël
 Oppasdienst:  Jeannet en Jolijn
   
 Nicolaaskerk  Bijzonder Avondmaal
 15.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:   Binnenlands diaconaat
   Kerk en Israël
terug