PKN
Protestantse Gemeente Wijhe
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

 Zondag 16 december  
 Nicolaaskerk  Derde advent
 10.00 uur:  Ds. F. Buitink uit Heino
 Collecte:  Transworld Radio
   Plaatselijk Kerkenwerk
 Oppasdienst:  Jellie van der Werk en Marije Stobbe
   
 Zondag 23 december  
 Nicolaaskerk  Vierde advent
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Stichting Present
   Plaatselijk Kerkenwerk
 Oppasdienst:  Lisanne van der Kolk en Jorien van Wijhe
   
 Maandag 24 december  
 17.00 uur:  Kerstwandeling
   
 Nicolaaskerk  Kerstnachtdienst, m.m.v. Wijhese Harmonie
 22.30 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  NPV tegen eenzaamheid
   Plaatselijk Kerkenwerk
   
 Dinsdag 25 december  
 Nicolaaskerk  Eerste Kerstdag, m.m.v. Cantorij, kinderkoor en ImPress
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Werelddiaconaat
   Plaatselijk Kerkenwerk
 Oppasdienst:  Liesbeth Slob en Amy Dijkslag
   
 Elshof Buurthuis  Kerstviering
 10.00 uur:  Pastor mevr. L. van Geenen-Oudelaar
 Collecte:  Werelddiaconaat
   Plaatselijk Kerkenwerk
   
 Zondag 30 december  
 Nicolaaskerk  
 10.00 uur:  Ds. P. Vroegindeweij uit Ermelo
 Collecte:  World Servants
   Plaatselijk Kerkenwerk
   
 Maandag 31 december  
 Nicolaaskerk  
 19.30 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Diaconie
   Plaatselijk Kerkenwerk
   
 Zondag 6 januari  
 Nicolaaskerk  Top2000-dienst, m.m.v. cantorij en ImPress
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Zending
   Plaatselijk Kerkenwerk
   
 Vrijdag 11 januari  
 Weijtendaal  Weeksluiting, avondmaal
 15.00 uur  Ds. H.J. Wiegers uit Olst
   
 Zondag 13 januari  
 Nicolaaskerk  
 10.00 uur  Ds. S. Sijtsema uit Meppel
 Collecte:  De Hezenberg
   Plaatselijk Kerkenwerk
   
 Zondag 20 januari  
 RK kerk Boerhaar  Oecumenische viering, m.m.v. cantorij en RK-koor
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Oecumene
   Oecumene
   
 Zondag 27 januari  
 Nicolaaskerk  Avondmaal met aandacht voor de kinderen, m.m.v. kinderkoor
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Bartimeüs Sonneheerdt
   Jeugdwerk
   
 Vrijdag 1 februari  
 Weijtendaal  Weeksluiting
 15.00 uur:  Mevr. pastor L. van Geenen-Oudelaar
   
 Zondag 3 februari  
 Nicolaaskerk  Klein Salland kanselruil
 10.00 uur:  Ds. H.J. Damstra uit Olst
 Collecte:  Werelddiaconaat
   Plaatselijk Kerkenwerk

 
Bij de diensten Bij de diensten

Kerstwandeling
Vorig jaar is er voor het eerst een laagdrempelige kerstwandeling georganiseerd vanuit de PG Wijhe. Een wandeling voor jong, oud, groot, klein en allen die het kerstverhaal graag willen horen, zien en beleven door middel van een wandeling van bijna twee kilometer door het dorp, onder andere door de tuin van ‘t Weijtendaal. Er wordt in groepen gewandeld langs verschillende elementen uit het kerstverhaal. Onderweg is er ook zang en muziek. De wandeling eindigt bij de levende kerststal naast de Nicolaaskerk. Daarna is er in de kerk voor wie wil chocolademelk, limonade en glühwein en kun je luisteren naar het orgel of een kerstlied. Eventueel mag je meezingen, bijpraten, stil zijn of een kaart maken/schrijven voor een kind op de vlucht en deze hangen in de kerstwensboom. De kaarten gaan via Kerk in Actie naar kinderen in opvangcentra in Griekenland en Libanon. De start/inloop voor de wandeling is tussen 16.45 uur en 17.00 uur in ’t Langhuus. Daar worden de groepen samengesteld.

Kerstnachtviering
Op 24 december begint de kerstnachtdienst om 22.30 uur. Het Wijhese mannenkoor, onder leiding van Bea Schreurs, verleent medewerking aan de viering. Het thema van de dienst is: ‘Een lach geeft licht!’

Eerste kerstdag
Op kerstmorgen is de viering om 10.00 uur. Het is een viering voor jong en oud. Het project ‘Teken van hoop en licht!’ wordt afgerond. De cantorij verleent haar medewerking, evenals het kinderkoor. Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst.
Lenie zal die morgen om 10.00 uur voorgaan op de Elshof.

Oudejaarsviering
In de viering op oudejaarsavond maken we, net als voorgaande jaren, gebruik van de zevenarmige kandelaar. We steken zeven kaarsen aan en houden bij elke kaars een korte overweging en zingen een lied. We benoemen bij de eerste kaars de vervelende dingen die het afgelopen jaar in de wereld gebeurden. Bij de tweede kaars de goede dingen in de wereld. Bij de volgende twee kaarsen wat is voorgevallen in Nederland en onze omgeving, daarna ons persoonlijke leven. De middelste kaars van de kandelaar staat voor Gods trouw. Misschien denkt u nu: zeven overwegingen? Dat duurt lang! Ik kan u verzekeren dat het meevalt.

Vieringen in januari
Top2000-viering
De eerste viering in 2019 is de Top2000-viering met als thema ‘Thuiskomen/Je thuis voelen bij God en bij elkaar.’ We volgen in deze viering de reguliere orde van dienst. Met Bijbellezing, gebed, overweging, maar horen daarnaast verschillende nummers uit de Top 2000. Via beamer, maar ook gezongen door ImPress en de cantorij. De nummers zijn gekozen door de gemeenteleden zelf, evenals het aanvangslied en het slotlied. Laatste twee zijn gekozen uit het liedboek. Na de viering is er uiteraard koffie met overgebleven oliebollen, knieperties en rolletjes.

Zondag 20 januari is er een oecumenische viering in de Rooms-Katholieke kerk in Boerhaar. Deze dienst in de week van gebed voor de eenheid wordt samen met de oecumenische werkgroep voorbereid en heeft als thema: ‘recht voor ogen’.

Zondag 27 januari vieren we de Maaltijd van de Heer. Evenals voorgaande jaren zal er voorafgaand aan deze viering een bijeenkomst zijn van de kinderen van groep 3 tot en met 7 van de basisschool voorafgaand aan het Avondmaal om samen hierover te praten en te werken. Groep 8 wordt hiervoor apart uitgenodigd voor een eat and meet op woensdagmiddag na schooltijd. Gevolg van deze bijeenkomsten is logischerwijs dat de kinderen een inbreng hebben in deze viering.

Zondag 3 februari is een Klein Sallandse zondag en ruilen de voorgangers van Klein Salland van kansel.

 
Powerpoint Presentatie Team (PPT) Powerpoint Presentatie Team (PPT)

Elke zondagmorgen wordt de orde van dienst, in de vorm van een Powerpointpresentatie, geprojecteerd op de vijf beeldschermen in de Nicolaaskerk.

Voor meer informatie klikt u op 'lees meer' rechtsonder in de grijze balk.

lees meer »
 
 
 

Inloggen

Zoeken
Vul een zoekterm in.

Postadres

Protestantse Gemeente Wijhe
Postbus 10
8130 AA Wijhe


Kerkblad Onderweg
Kopijdatum

Inleveren kopij: uiterlijk woensdag 23 januari 2019 vóór 19.00 uur,  liefst via e-mail: .

Bezorgers
Afhalen donderdag 31 januari 2019 vanaf 16.00 uur.


Webmaster
Opmerkingen over of wijzigingen voor deze website? Stuur een e-mail.


Scriba

0570-522235
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.