Kerkdiensten Kerkdiensten
 
 Woensdag 6 november  
 Nicolaaskerk  Dankdag
 19.30 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Diaconie
   Plaatselijk kerkenwerk
   
 Zondag 10 november  
 Nicolaaskerk  Klein Sallandse doopdienst, m.m.v. ImPress
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving en ds. H.J. Damstra
 Collecte:  ATD Vierde Wereld
   Dorpskerken
 Oppasdienst:  Liesbeth en Birte
   
 Zondag 17 november  
 Nicolaaskerk  
 10.00 uur:  Drs. J.H. Boon, Texel
 Collecte:  Epafras
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Wilma en Mirte
   
 Zondag 24 november  
 Nicolaaskerk  Gedachteniszondag, m.m.v. de cantorij
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving en mevr. L. van Geenen-Oudelaar
 Collecte:  Kerk in Actie, tegen eenzaamheid
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Jeannet en Amy
   
 Woensdag 27 november  
 Rk-kerk  Dagkapel
 19.00 uur:  Taizéviering
   
 Zondag 1 december  
 Nicolaaskerk  1e advent
 10.00 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Minima voor Minima
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Agnes
terug