Kerkdiensten Kerkdiensten
   
 Zondag 21 juli  
 Nicolaaskerk  Avondmaal
 09.30 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Stichting Zorg en Zelfdoding
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Lisanne en Jolijn
   Stichting Zorg en Zelfdoding organiseert nazorg voor
 nabestaanden die een dierbare door zelfdoding zijn verloren
 en vraagt aandacht voor de zorg en behandeling van mensen
 die zelfdoding overwegen.
   
 Zondag 28 juli  
 Nicolaaskerk  
 09.30 uur:  Ds. J. Post Hospers uit Zwolle
 Collecte:  St. Koninklijke PIT Pro Rege
   Plaatselijk kerkenwerk
 Oppasdienst:  Liesbeth en Jorien
   Militairen, veteranen en hun thuisfront verdienen aandacht,
 erkenning en steun van iedereen. Eenzaamheid, onbegrip
 en traumatische ervaringen komen regelmatig voor.
 PIT biedt hulp om hun welzijn te bevorderen.
   
 Vrijdag 2 aug.  
 Weijtendaal  Weeksluiting
 15.00 uur:  Mevr. L. van Geenen-Oudelaar, kerkelijk werker
   
 Zondag 4 aug.  
 Raalte, Plaskerk  Klein Salland zondag
 09.30 uur:  Ds. M. Veenstra-Oving
 Collecte:  Klein Salland
 Oppasdienst:  x
   Een vakantiedienst Klein Salland in de Plaskerk in
 Raalte. Alle gemeenten gaan naar Raalte.
terug